Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Warunkowe zwolnienie po połowie kary

Daniel Anweiler27 września 201711 komentarzy

Warunkowe zwolnienie po połowie kary

Często spotykam się z pytaniem ile muszę odsiedzieć, żeby wyjść przed końcem kary. O warunkowe zwolnienie po połowie kary o którym mowa dzisiaj możesz starać się po odbyciu min. tej części kary. Instytucja tą określają przepisy kodeksu karnego. Różni się ona od warunkowego przedterminowego zwolnienia po dwóch przerwach wskazanej w kodeksie karnym wykonawczym.

Ile kary trzeba odsiedzieć aby uzyskać warunkowe zwolnienie po połowie kary ?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego możesz wystąpić z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie po połowie kary. Nie ma żadnego limitu kary, którą trzeba koniecznie odbyć. Swego czasu regulacja warunkowego przedterminowego zwolnienia wymagała odbycia przynajmniej 6 miesięcy kary.

Skazanie w recydywie i multirecydywie a warunkowe zwolnienie po połowie kary

Kodeks karny zaostrza warunek czasu odbycia kary pozbawiania wolności w przypadku skazania w recydywie i multurecydywie. W pierwszym przypadku musisz odsiedzieć 2/3 kary a w przypadku multirecydywy 3/4 kary. W przypadku skazania na 25 lat pozbawienia wolności warunkowe przedterminowe zwolnienie jest możliwe po odbyciu 15 lat kary a w przypadku kary dożywocia po 25 latach odbywania kary.

Przepisy dotyczące miltirecydywistów stosuje się także do sprawcy, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Co należy rozumieć przez odbycie kary?

Kara odbyta to ta kara jaką w sprawie odbywasz w zakładzie karnym ale także zaliczony na poczet tejże kary areszt tymczasowy i zatrzymanie.

Czy sąd może zmienić okresy, które trzeba odsiedzieć aby starać się o przedterminowe zwolnienie po połowie kary ?

Sąd nie może w wyroku skrócić okresu jaki musisz odsiedzieć, żeby skorzystać z warunkowego przedterminowego zwolnienia. Może jednak okres taki zaostrzyć w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Jeżeli chcesz skorzystać z warunkowego przedterminowego zwolnienia skontaktuj się.

*****

Może Cię zainteresować.

Przerwa w karze prac społecznych. >>

Różnice pomiędzy odroczeniem a przerwą w karze. >>

Przerwa, jeszcze jedna przerwa … >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: