Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Przerwa w karze prac społecznych

Daniel Anweiler14 sierpnia 2016Komentarze (0)

Ostatnia aktualizacja 23 maja 2018

Przerwa w karze ograniczenia wolnościW poprzednim wpisie opisałem Ci Twoje możliwości odroczenia kary prac społecznych nawet na 6 miesięcy. Odroczenie jest jednak, tak samo jak przy karze więzienia, możliwe tylko gdy nie zacząłeś odbywać jeszcze kary. W przypadku gdy odbywasz już karę możliwe jest staranie się o przerwę w jej odbywaniu.

Zasady przerwy są uregulowane w sposób nieco odmienny od uregulowania przerwy w karze pozbawienia wolności. Przerwa w karze prac społecznych jest możliwa, a właściwie sąd ma obowiązek jej udzielić gdy Twój stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie przez Ciebie prac społecznych. Nie musi to być, tak jak w przypadku przerwy w karze więzienia, choroba ciężka. Na uzasadnienie wniosku o przerwę najlepiej jest dołączyć dokumentacje medyczną Twojego leczenia, zaświadczenie o niepełnosprawności czy niezdolności do pracy. Za każdym razem sąd powoła biegłego lekarza do oceny Twojego stanu zdrowia.

Drugim przypadkiem obligatoryjnego otrzymania przerwy są te same okoliczności, które dotyczą obligatoryjnego odroczenia kary prac społecznych. W przypadku skazanego powołanego do czynnej służby wojskowej, do czasu ukończenia tej służby sąd zarządza przerwę w wykonywaniu kary prac społecznych.

Sąd może zarządzić przerwę w wykonywaniu przez Ciebie kary prac społecznych gdy natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla Ciebie lub Twojej rodziny zbyt ciężkie skutki. Sąd w przypadku kary ograniczenia wolności będzie jednak oceniał inaczej, niż w przypadku przerwy w karze więzienia, okoliczności dotyczące skutków wykonywania kary dla Twojej rodziny. Najlepiej to zobrazować na przykładzie „(…) ciężkich skutków dla rodziny”. W przypadku kary pozbawienia wolności jesteś pozbawiony kontaktu z rodziną, nie możesz o nią dbać ani zarabiać na jej utrzymanie. W przypadku kary ograniczenia wolności normalnie chodzisz do pracy, mieszkasz w domu oraz widujesz się na co dzień z rodziną. Można opierając się na tej przesłance, tak samo jak przy odroczeniu kary prac społecznych, złożyć wniosek o przerwę w karze ograniczenia wolności gdy pracujesz za granicą i z tego utrzymujesz całą rodzinę. Nie możesz wtedy zmienić formy wykonywania kary na potrącenie z wynagrodzenia, a utrata przez Ciebie pracy pociągnie dla rodzinny ciężkie skutki.

Tak samo jak w przypadku odroczenia kary jest przy wnioskowaniu o jej przerwę. Wniosek o odroczenie kary ograniczenia wolności „przechodzi” gdy okoliczności go uzasadniające dotyczą samego skazanego. Nie będą to jednak okoliczności dotyczące Twojego zdrowia. Te okoliczności stanowią obligatoryjne zarządzenie przerwy w karze prac społecznych. Okolicznościami dotyczącymi skazanego będą w tym przypadku np. możliwość dokończenia nauki, zakończenie prac przy zbiorach i tym podobne.

Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary ograniczenia wolności składasz do sądu, który w pierwszej instancji skazał Cię na karę ograniczenia wolności. Sąd wydanie postanowienie na posiedzeniu bez udziału stron. W postanowieniu uwzględniającym Twój wniosek powinno się znaleźć określenie okresu przerwy w karze. Biegnie on od dnia wydania postanowienia o uwzględnieniu Twojego wniosku.

Na postanowienie o odmownie uwzględnienia Twojego wniosku przysługuje Ci zażalenie do sądu wyższej instancji.

Sąd może odwołać przerwę w razie ustania przyczyny, dla której została udzielona, lub w wypadku, gdy nie korzystasz z przerwy w karze zgodnie z celem, w jakim została udzielona, albo rażąco naruszasz porządek prawny. To postanowienie także jest zaskarżalne.

Przerwa w karze ograniczenia wolności nie ma już niestety zastosowania do kary prac społecznie użytecznych zamiennych z grzywny.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: