Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Kiedy trzeba zapłacić grzywnę?

Daniel Anweiler03 lutego 2023Komentarze (0)

Ostatnia aktualizacja 10 marca 2023

kiedy trzeba zapłacić grzywnęKiedy trzeba zapłacić grzywnę? Grzywnę płaci się na wezwanie sądu w terminie 30 dni od wezwania. Czy jednak trzeba ją zapłacić od razu?

Kiedy trzeba zapłacić grzywnę?

Po tym jak uprawomocni się wyrok w którym orzeczone wobec Ciebie karę grzywny dostaniesz do domu listem poleconym wezwanie do zapłaty. Będzie to wezwanie z sekcji wykonawczej sądu który skazała Cię w pierwszej instancji.

Sąd wzywa Cię do zapłaty grzywny w terminie 30 dni od odebrania pisma (wezwania). W wezwaniu będziesz mieć podany numer konta oraz co masz poda w tytule przelewu. Będzie też podana konkretna kwota jaką masz wpłacić

Czy to oznacza, że nie ma wyjścia i trzeba zapłacić?

Nie. 

Rozłożenie grzywny na raty

Po pierwsze możesz złożyć wniosek o rozłożenie grzywny na raty. Wzór takiego wniosku znajdziesz tutaj.

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty składa się do sądu, który w pierwszej instancji wydał wyrok zasądzający grzywnę. Wniosek musisz uzasadnić. Wskaż dlaczego wnosisz o rozłożenie grzywny. Musisz udowodnić, że natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla Ciebie lub Twojej rodziny zbyt ciężkie skutki. Dlatego podaj w uzasadnieniu okoliczności dotyczące Twojego stanu majątkowego. Wskaż swoje możliwości zarobkowe.  Warto też podać możliwości zarobkowych członków rodzinny wspólnie z Tobą zamieszkujących.

Jako załączniki powinieneś przedstawić dokumenty potwierdzające Twój stan majątkowy oraz ewentualnie brak zdolności do pracy np. umowę o prace lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny, zaświadczenia o korzystaniu z pomocy MOPS, dokumenty potwierdzające zadłużenie np. umowy pożyczki czy kredytu, zajęcia komornicze a także ewentualnie dokumenty lekarskie potwierdzające Twoją niezdolność do pracy.

Umorzenie grzywny

Kodeks karny wykonawczy wskazuje bezpośrednio, kiedy występuje możliwość umorzenia grzywny. Mianowicie, jeżeli skazany z przyczyn od niego niezależnych nie uiścił grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę umorzyć w części, zaś wyjątkowo – również w całości; nie zarządza się egzekucji, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna.

Zatem jak widzisz nie koniecznie od razu musisz wpłacić grzywnę.

Zapraszam na mój kanał na You Tube

Zapraszam też na mój podcast

 

#sprawykarnekatowice #adwokatkatowice #prawo #prawokarne #odroczeniekary #dozorelektroniczny #ZK #przerwa #przerwawkarze #warunkowezwolnienie #wokanda #sankcja #adwokat #obrońca #sprawokarna #danielanweiler #katowice #bielskobiała #kraków #krakow #wrocław #wroclove #opole #bilet #sad #sąd #sprawa #grzywna #odrobki #pracespołeczne

Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: