Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Rozłożenie grzywny na raty

Daniel Anweiler18 kwietnia 2016Komentarze (0)

Ostatnia aktualizacja 3 lutego 2023

Rozłożenie grzywny na ratyWiele razy spotkałem się z pytaniem czy grzywnę można spłacać ratami. Za zwyczaj było to za późno gdyż sąd podejmował już stosowne czynności wynikające z uchylania się od płacenia grzywny czyli wszczynał postępowanie o zarządzenie wykonania kary. Możliwe jest rozłożenie grzywny na raty.

Rozłożenie grzywny na raty

Grzywnę trzeba bezwarunkowo wpłacić w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej zapłaty.

Rozwiązaniem problemu braku wystarczającej kwoty na zapłatę grzywny od razu jest, wniosek o jej rozłożenie na raty. To samo dotyczy kosztów sądowych zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa.

Jeżeli zapłata grzywny na jeden raz pociąga dla Ciebie oraz Twojej rodziny ciężkie skutki dla waszego utrzymania możesz złożyć do sądu wniosek o rozłożenie grzywny na raty. Gotowy wniosek do wypełnienia wraz z objaśnieniami znajdziesz tutaj.

Postanowienie sądu o rozłożeniu na raty

Sąd może Twój wniosek uwzględnić i rozłożyć grzywnę a także koszty sądowe na raty na czas nie przekraczający 1 roku od pierwszego orzeczenia w tym zakresie. Gdy grzywna jest bardzo wysoka lub zachodzą inne szczególne okoliczności, sąd może rozłożyć grzywnę na okres aż 3 lat. Raty grzywny należy płacić w oznaczonym terminie bez odrębnego wezwania.

Sąd może odwołać rozłożenie grzywny na raty w szczególności gdy uchybisz płatności choćby jednej raty w terminie, chyba, że wykażesz, iż nastąpiło to z przyczyn od Ciebie niezależnych. W przypadku odwołania rozłożenia na raty sąd może skierować egzekucję grzywny do komornika albo zamienić grzywnę na prace społecznie użyteczne lub zastępczą karę aresztu.

Gdzie złożyć wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Wniosek o rozłożenie grzywny i kosztów sądowych na raty składa się do sądu, który w pierwszej instancji wydał wyrok zasądzający grzywnę. Wniosek musisz uzasadnić. Wskaż dlaczego wnosisz o rozłożenie grzywny i kosztów sądowych na raty. Musisz udowodnić, że natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla Ciebie lub Twojej rodziny zbyt ciężkie skutki. Dlatego podaj w uzasadnieniu okoliczności dotyczące Twojego stanu majątkowego, Twoich możliwości zarobkowych oraz możliwości zarobkowych członków rodzinny wspólnie z Tobą zamieszkujących.

Jako załączniki powinieneś przedstawić dokumenty potwierdzające Twój stan majątkowy oraz ewentualnie brak zdolności do pracy np. umowę o prace lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny, zaświadczenia o korzystaniu z pomocy MOPS, dokumenty potwierdzające zadłużenie np. umowy pożyczki czy kredytu, zajęcia komornicze a także ewentualnie dokumenty lekarskie potwierdzające Twoją niezdolność do pracy.

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty jest bezpłatny. Dopiero ponowny wniosek o rozłożenie na raty jest płatny. Od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty pobiera się opłatę w wysokości 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł.

Gotowy wzór do wypełnienia wraz ze wszystkimi objaśnieniami znajdziesz tutaj.

Photo by Josh Appel on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: