Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Zamiana kary? Czy to w ogóle możliwe?

Daniel Anweiler25 kwietnia 2016111 komentarzy

Zamiana kary pozbawienia wolnościW poprzednich wpisach pokazał Ci, że skazanie na karę pozbawienia wolności nie jest jeszcze końcem świata. Możesz złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary. Jak już odbywasz karę możesz starać się o przerwę w karze. Po okresie co najmniej roku przerwy w karze możesz starać się o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

W polskim prawnie jest też pewna nowość prawna umożliwiająca zamianę kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności albo grzywny. Jest to możliwe w związku ze zmianą prawa karnego z dniem 1 lipca 2015 roku. Nowelizacja z 15 kwietnia 2016 roku tylko trochę ją zmieniła.

Zamiana kary pozbawienia wolności orzeczonej z zawieszeniem jej wykonania jest możliwa w przypadku gdy Sąd przymierza się, żeby zarządzić Ci wykonanie kary. Można powiedzieć, że dostajesz jeszcze jedną szansę.

Zatem gdy zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, i zdarzyło Ci się  w okresie próby rażąco naruszyłeś porządek prawny, w szczególności gdy:

1) popełniłeś przestępstwo inne niż podobne przestępstwo umyślne do tego za które zostałeś już skazany i nie orzeczono za nie kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,

2) jeżeli uchylasz się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku,

3) a Sąd uzna, że cele kary zostaną spełnione przez zamianę kary,

To wtedy możesz złożyć wniosek o zamianę kary na grzywnę albo karę ograniczenia wolności. Kiedy zamiana kary jest niemożliwa piszę tutaj.

Zamiana odbywa się na zasadach, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności. Kara ograniczenia wolności nie może też przekroczyć dwóch lat. Kara więzienia zamieniana jest na grzywnę na zasadzie jeden dzień pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny. Grzywna nie może przekroczyć 810 stawek dziennych.

Przy zamianie kary więzienia na grzywnę lub ograniczenie wolności sąd nie zwolni Cię z reszty obowiązków czy środków karnych. Zamianie ulega tylko kara pozbawienia wolności.

W przypadku gdybyś jednak uchylał się od zapłaty grzywny albo od kary ograniczenia wolności lub pozostałych obowiązków to sąd uchyli zamianę i zarządzi wykonanie kary pozbawienia wolności. Jest to obowiązek sądu i nie można się już od tego uchylić.

Wniosek o zamianę kary składa się do sądu który jest właściwy do zarządzenia kary pozbawienia wolności. Najlepiej złożyć taki wniosek zanim sąd orzeknie o zarządzeniu wykonania kary. Jest to instytucja na tyle nowa, że jeszcze nie została wypracowana jakaś jedna metoda działania przez sądy. Czas pokaże jak często będzie stosowana ale wydaje mi się, że skoro jest zmiana ogólnie na rzecz kar wolnościowych to często będą sądy po zamianę kary sięgać.

W razie gdybyś miał jakieś pytania zapraszam Cię do kontaktu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: