Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Czyli ile kary muszę odsiedzieć?

Daniel Anweiler11 kwietnia 2016194 komentarze

Warunkowe przedterminowe zwolnienieW poprzednich wpisach pokazałem Ci, że skazanie nie oznacza automatycznie odsiadki w zakładzie karnym. Możesz starać się o odroczenie wykonania kary a gdy już odbywasz karę, o przerwę w jej odbywaniu.

W dzisiejszym wpisie opowie Ci jak uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności na mocy art 155 k.k.w.

Jeżeli udało ci się uzyskać przerwę w odbywaniu kary na okres co najmniej jednego roku i masz za sobą co najmniej sześć miesięcy odsiadki w jednym lub kilku kawałkach, możesz złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie z odbycia reszt kary. Warunkowe przedterminowe zwolnienie nie jest możliwe jeżeli kara lub suma kar, które odbywasz przekracza trzy lata.

Wszystkie te, wymienione wyżej, okoliczności muszę zaistnieć razem bo inaczej sąd pozostawi Twój wniosek o przedterminowe zwolnienie bez rozpoznania.

Wniosek składa się do sądu penitencjarnego w okręgu którego obecnie przebywasz. Sądem penitencjarnym jest zawsze sąd okręgowy. Nie musi to być ten sam miejscowo sąd, który udzielił Ci przerwy w karze. Sąd może orzekać w sprawie Twojego warunkowego zwolnienia zarówno gdy przebywasz na wolności jak i również po Twoim powrocie do zakładu karnego.

Sąd orzekając o warunkowym przedterminowym zwolnieniu zbada na podstawie m.in. wywiadu środowiskowego oraz akt sprawy, w której udzielano Ci przerwy w karze czy Twoja postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że po zwolnieniu będziesz przestrzegał porządku prawnego w szczególności nie popełnisz kolejnego przestępstwa.

Zatem jeżeli jest to Twoje pierwsze skazanie oraz będziesz mieć dobry wywiad środowiskowy a Twój wniosek poprze kurator lub dyrektor ZK istnieje duże prawdopodobieństwo, że uzyskasz warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie następuje na okres próby, który jest równy wymiarowi kary jaka pozostała Ci do odbycia. Nie może on być jednak krótszy niż 2 lata a w przypadku gdy skazano Cię w warunkach multirecydywy krótszy niż 3 lata. Maksymalny okres próby wynosi w obu przypadkach 5 lat. Sąd może także orzec wobec Ciebie dozór lub inne obowiązki.

Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano Ci warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary złożone w trybie art 155 k.k.w. czyli po zaistnieniu przesłanek o których mówiłem wyżej nie podlega obostrzeniom czasowym co do warunkowego przedterminowego zwolnienia określonego w kodeksie karnym. Oznacza to, że na każdym etapie odbywania kary możesz się starać o warunkowe zwolnienie z odbycia jej reszty.

Wniosek o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary podlega opłacie 100 zł.

Polub lub udostępnij:
error

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: