Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Przerwa w karze

Daniel Anweiler07 kwietnia 2016Komentarze (0)

Ostatnia aktualizacja 11 czerwca 2018

Przerwa w karzepoprzednim wpisie omówiłem zasady odroczenia wykonania kary. W niniejszym wpisie pokaże Ci, co zrobić jeśli nie uda się odroczyć wykonania kary i będzie trzeba odsiedzieć trochę za kratami. Można wnieść o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności. 

Wniosek o przerwę możesz złożyć sam, a także taki wniosek może złożyć dyrektor zakładu karnego, w którym odsiadujesz karę.

Sąd udziela obligatoryjnie przerwy w odbywaniu kary, gdy cierpisz na chorobę psychiczną lub na inna ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie kary. Za ciężką chorobę uważa się taką, która jest na tyle poważna, że przebywanie w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowoduje poważnie niebezpieczeństwo dla zdrowia. W takich przypadkach sąd zarządza sporządzenie opinii przez biegłych lekarzy i na jej podstawie orzeka o przerwie w karze.  Jeżeli biegli stwierdzą, że jesteś chory psychicznie lub cierpisz na inna ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie kary, Sąd musi udzielić przerwy w wykonaniu kary. Okres,  na jaki udziela się w tym przypadku przerwy nie jest ściśle określony. Ustawa wskazuje, że przerwa trwa aż do ustania przeszkody w odbywaniu kary, czyli wyzdrowienia.

Najczęściej sądy orzekają o przerwie w karze na wniosek osadzonego, gdy przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste skazanego. W szczególności są to choroba inna niż wskazana powyżej, choroba członka rodziny, konieczność pomocy rodzinie, która pozostaje bez środków do życia i inne tym podobne przesłanki. Przerwa jest udzielana na okres do jednego roku. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko lub kobiety ciężarnej przerwa w karze może być orzeczona na okres do 3 lat po urodzeniu się dziecka.

Przerwy w karze udziela sąd penitencjarny,  czyli sąd okręgowy właściwy dla zakładu karnego, w którym akurat przebywasz. Ten sąd pozostaje właściwy do końca odbywania wyroku w zakresie orzekania o kolejnych przerwach.

Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego chyba, że zachodzi przypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

Wniosek o przerwę w karze podlega opłacie w wysokości 60 zł.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: