Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Opłaty w postępowaniu karnym wykonawczym

Daniel Anweiler07 kwietnia 2016Komentarze (0)

Ostatnia aktualizacja 14 sierpnia 2016

W poprzednich wpisach pokazałem Ci jakie wnioski możesz złożyć po skazaniu na bezwzględną karę więzienia albo odwieszeniu kary orzeczonej w zawiasach. Wszystkie te wnioski kierowane do sądu podlegają opłacie. Nie jest ona duża ale wymagana przez prawo. Bez jej uiszczenia Twój wniosek nie zostanie rozpoznany przez sąd.

Poniżej przedstawiam Ci wysokość opłat w  postępowaniu karnym wykonawczym które są ustalone ustawą o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz. U. z 1983 r. nr 49 poz. 223 w późn. zm.).

W artykule 15 ustawa przewiduje, że w sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności – 80 zł,

2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu – 60 zł,

3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie – 45 zł,

4) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego – 45 zł,

5) od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty – 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,

6) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności – 100 zł,

7) od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego – 100 zł,

8) od wniosku o zatarcie skazania – 45 zł,

W przypadku gdy nie stać Cię na opłacenie wniosku możesz złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu wniosku. Musisz wykazać, że ze względu na twoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów opłacenie wniosku byłoby zbyt uciążliwe. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty poświadczające trudną sytuację finansową. Postanowienie o niezwolnieniu z opłaty podlega zaskarżeniu. Sądy w uzasadnianych przypadkach zwalniają z ponoszenia opłat.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: