Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Wniosek o zatarcie skazania

Daniel Anweiler08 maja 20162 komentarze

W poprzednim wpisie pokazałem Ci, że skazanie nie musi się za Tobą wiecznie ciągnąć. Po to właśnie jest zatarcie skazania.

Co do zasady zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie określonego w przepisach czasu. Oznacza to, że nie musisz nic robić. Sąd sam za Ciebie wyczyści Ci kartotekę. Jednak w jednym przypadku Sąd może na Twój wniosek zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli w tym okresie przestrzegałeś  porządku prawnego, a wymierzona Ci kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. Wzór wniosku znajdziesz tutaj.

Zatem gdzie złożyć wniosek o zatarcie skazania i co w nim napisać?

O zatarciu skazania orzeka sąd, który wydał wyrok skazujący Cię w pierwszej instancji. Jeżeli w pierwszej instancji orzekało kilka sądów, właściwy jest ten sąd, który jako ostatni wydał wyrok skazujący w Twojej sprawie. Jeżeli orzekały sądy różnego rzędu (sąd rejonowy albo sąd okręgowy), właściwy jest sąd wyższego rzędu czyli sąd okręgowy.

We wniosku skierowanym do właściwego sądu musisz napisać o zatarcie jakiego skazania wnosisz tj. jaki wyrok i orzeczona w nim kara ma być zatarta. Konieczne jest też żebyś wskazał, że przestrzegałeś od czasu skazania porządku prawnego to znaczy nie byłeś skazany za inne przestępstwa.

Twój wniosek musi być także opłacony. Koszt to 45 zł.  Możesz zapłacić w kasie sądu kupując znaki opłaty sądowej albo zapłacić przelewem na konto sądu ze wskazaniem jakiej sprawy dotyczy wpłata.

Na postanowienie o zatarciu skazania przysługuje zażalenia. Oznacza to, że gdy sąd nie uwzględni Twojego wniosku możesz się odwołać. Odwołać może się też prokurator gdy sąd uwzględni Twój wniosek.

Twój wniosek o zatarcie skazania, złożony przed upływem roku od wydania postanowienia odmawiającego zatarcia, Sąd może pozostawić bez rozpoznania. Nie oznacza to, że musi, ale za zwyczaj tak robi.

Musisz pamiętać, że jeżeli orzeczono wobec Ciebie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Jeżeli skazano Cię za dwa lub więcej przestępstw, a nie można wnioskować o wyrok łączny dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań. Oznacza to, że zatarcie może nastąpić po upływie okresu potrzebnego do zatarcia skazania ostatniej z orzeczonych kar.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: