Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Widzenie z tymczasowo aresztowanym

Daniel Anweiler06 maja 201619 komentarzy

Widzenie z tymczasowo aresztowanymSpotkałem się ostatnio kilka razy z pytaniami kto może wyrazić zgodę na widzenie z osadzonym na “sankcji” (dla nie wtajemniczonych “sankcja” to potocznie tymczasowe aresztowanie). Chciałbym w tym wpisie na to pytanie odpowiedzieć oraz udostępnić sprawdzony wniosek o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym.

Ponieważ blog ten dotyczy wykonywania kary czy też środków karnych to uznałem, że wykonywanie tymczasowego aresztowania też się w ten zakres mieści. W kilku wpisach postaram się poruszyć kwestie dotyczące wykonywania tymczasowego aresztowania. Nie będę jednak pisał o tym jak i kiedy można “sankcję” zastosować, jak się żalić na postanowienie i na jak długo areszt może być zastosowany.

Wpis ten jest adresowany do osób, których najbliższa osoba została tymczasowo aresztowana w sprawie karnej. Osadzony na sankcji ma swoje prawa określone przepisami kodeksu karnego wykonawczego. W szczególności ma prawo do widzenia z osobami najbliższymi, osobami wskazanymi przez siebie z imienia i nazwiska oraz swoim obrońcą, jeżeli go już ustanowił. Jak ustanowić obrońcę zza krat opisałem w poprzednim wpisie. Udostępniłem też wzór upoważnienia do obrony udzielanego przez inną osobę, który możesz pobrać tutaj.

Zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym wydaje organ do którego dyspozycji on pozostaje. Oznacza to, że do czasu wniesienia aktu oskarżenia lub innego pisma zastępującego akt oskarżenia do sądu, pozostaje on do dyspozycji prokuratora na wniosek którego sąd zastosował tymczasowy areszt. Wniosek o wyrażenie zgody przez prokuratora na widzenie z tymczasowo aresztowanym znajdziesz tutaj.

Po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu tylko i wyłącznie w gestii sądu pozostaje wyrażenie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym. W przypadku przekazania przez sąd sprawy do rozpoznania innemu sądowi, tymczasowo aresztowany zostaje przekazany do dyspozycji nowego sądu. Do tego nowego sądu składasz zatem swój wniosek o zgodę na widzenie. Gdy sprawa zostaje zwrócona do prokuratury w celu uzupełnienia osadzony na “sankcji” zostaje z powrotem przekazany do dyspozycji prokuratury. Wniosek o wyrażenie zgody przez sąd na widzenie z tymczasowo aresztowanym znajdziesz tutaj.

O zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym może wystąpić osoba najbliższa. Krąg osób najbliższych jest określony przez prawo karne. Są to zatem, zgodnie z art 115 § 11 kodeksu karnego: małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu (wstępni i zstępni małżonka tymczasowo aresztowanego), osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (narzeczona, narzeczony, partnerka lub partner).

W przypadku gdy o zgodę na widzenie chce starać się małoletni wniosek musi za niego podpisać jego przedstawiciel ustawowy tj. rodzic lub opiekun.

Tymczasowo aresztowany może także wskazać osoby spoza kręgu najbliższych, które chce aby mogły wystąpić z wnioskiem o widzenie (przyjaciel, wspólnik w firmie, pracownik). Osoby z poza kręgu rodziny niewskazane z imienia i nazwiska przez tymczasowo aresztowanego nie mogą złożyć wniosku o zgodę na widzenie. Ich wniosek organ procesowy (sąd albo prokurator) załatwi odmownie.

Jedynie ze względu na dobro śledztwa organ wyrażający zgody może odmówić widzenia ze wskazaną przez tymczasowo aresztowanego osobą albo z jego najbliższym.

Jeżeli masz jakieś pytania zapraszam Cię do kontaktu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: