Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Odroczenie wykonania kary

Daniel Anweiler08 października 2020Komentarze (0)

Odroczenie wykonania karyPo skazaniu na karę bezwzględną pozbawienia wolności wydawać się może, że to już koniec. Nie jest tak jednak. Kara pozbawienia wolności bez zawieszenia czy też z odwołanym zawieszeniem podlega jeszcze wykonaniu zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego. Przepisy przewidują, że jeżeli nie możesz odbywać kary z powodów zdrowotnych czy rodzinnych to możesz złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary.

Odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary przysługuje co do każdej kary pozbawienia wolności bez zawieszenia. Nie zależnie czy jest to 2 miesiące czy 25 lat możesz starać się o odroczenie jej wykonania. Wydawać się może, że trudniej będzie uzyskać odroczenie kary większej ale zdarza się, że to kara kilku miesięcy w ocenie sądu nie nadaje się do odroczenia a kara np. 10 lat pozbawienia wolności już tak. Szczerze to wszystko zależy od sprawy i okoliczności.

Podstawy na odroczenie wykonania kary

Aby uzyskać odroczenie kary trzeba uzasadnić dlaczego się o nie starasz. W większości przypadków są to okoliczności zdrowotne. Mają one wskazać, że Twój stan zdrowia nie pozwala na odbywanie kary w obecnym czasie. Drugą okolicznością na odroczenie mogą być względy rodzinne. W szczególności wchodzą tu w grę takie okoliczności jak to, że jesteś jedynym żywicielem rodziny albo, że musisz jej pomóc ze względu na stan zdrowia którego z członków rodziny. Najlepiej uzasadniają wniosek o odroczenie oba katalogi okoliczności.

Niestety nie można tylko napisać w uzasadnieniu, że jest się chory lub, że rodzina potrzebuje pomocy. Trzeba jeszcze poprzeć te okoliczności dowodami. W przypadku stanu zdrowia musi to być dokumentacja medyczna. Dodatkowo trzeba złożyć wniosek o biegłego sądowego, żeby Cię zbadał i zapoznał się z dokumentacją medyczną. Biegły wyda opinię w sprawie na podstawie której sąd rozstrzygnie czy odroczyć Ci wykonanie kary. Taką okolicznością może być np. konieczność operacji lub dłuższego leczenia nie możliwego do przeprowadzenia w Zakładzie karnym.

Jeżeli chodzi o okoliczności rodzinne to tutaj trzeba przedłożyć dokumenty medyczne rodziny albo podać okoliczność dotyczącego tego, że pomagasz rodzinie lub jesteś jedynym jej żywicielem. Sąd te okoliczności będzie analizował. Możesz powołać na te okoliczności świadków np. członków rodziny. Sąd będzie te okoliczności sprawdzał przy  pomocy kuratora a czasem rozpytania prowadzanego przez Policję.

Przesłanki obligatoryjne i fakultatywne odroczenia

Okoliczności o jakich piszę powyżej to przesłanki fakultatywne. Znaczy to, że sąd może ale nie musi odroczyć karę. Są jeszcze okoliczności obligatoryjne tzn. sąd musi wtedy odroczyć wykonanie kary i to do czasu ustania przyczyny jej odroczenia. Takimi okolicznościami jest choroba psychiczna lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. a ciężką chorobę uznaje się taki stan Twojego zdrowia, w którym umieszczenie Cię w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla Twojego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Taką chorobą może być np. nowotwór.

Nie zależnie od tego jakie okoliczności podasz musisz podać dowody na ich poparcie. W przypadku choroby będzie to dokumentacja medyczna i opinia powołanych przez sąd biegłych. W przypadku okoliczności rodzinnych dokumenty, zeznania świadków i wywiad kuratorski.

 

Photo by Ishan @seefromthesky on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: