Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Zażalenie na odmowę odroczenia kary

Daniel Anweiler03 listopada 2020Komentarze (0)

Ostatnia aktualizacja 8 kwietnia 2022

Zażalenie na odmowę odroczenia karySąd po rozpoznaniu Twojego wniosku o odroczenie wykonania kary nie zgodził się aby Ci ją odroczyć. Zrobił to na posiedzeniu na którym byłeś. O tym czy iść na posiedzenie czy nie pisałem tutaj. Masz zatem 7 dni żeby napisać zażalenie na odmowę odroczenia kary. Gdzie napisać i jak?

Zażalenie na odmowę odroczenia kary

Sąd co do zasadny na posiedzeniu uzasadni swoje stanowisko i będzie to na piśmie. Od momentu kiedy ogłosi Ci postanowienie masz 7 dni żeby złożyć ewentualne zażalenie. Nie musisz występować o uzasadnienie zażalenia jak to ma miejsce przy apelacji ani czekać na doręczenie postanowienia. Masz 7 dni na zażalenie na odmowę odroczenia kary. Jak liczyć termin 7 dni pisałem tutaj. Przeczytaj żeby dobrze policzyć termin bo weekend też się wlicza do terminu.

Gdzie i jak złożyć zażalenie na odmowę odroczenia kary ?

Zażalenie pisze się do sądu wyższej instancji. Oznacza to, że jeżeli odmówił Ci odroczenia sąd rejonowy piszesz zażalenie na odmowę odroczenia kary do sądu okręgowego. Jeżeli odroczenia odmówił Ci sąd okręgowy zażalenie piszesz do sądu apelacyjnego. Nie składasz jednak zażalenia do sądu II instancji bezpośrednio. Składasz go za pośrednictwem sądu I instancji czyli tego który odmówił Ci odroczenia.

Zażalenie składasz pisemnie na biurze podawczym w sądzie. Możesz je też wysłać pocztą polską. Musi być złożone lub wysłane najpóźniej w ostatnim dniu terminu. Co do poczty liczy się data stempla pocztowego. Pamiętaj żeby zachować potwierdzenie złożenia zażalenia lub posłać pismo listem poleconym. Może to być potrzebne żeby pokazać, że złożyłeś zażalenie w terminie.

Co napisać w zażaleniu ?

Zazwyczaj gdy sąd nie zgadza się na odroczenie ma to związek z okolicznościami faktycznymi. Bardzo rzadko dotyczy to jakiś kwestii prawnych. W związku z tym zażalenie musi dotyczyć błędnej oceny przez sąd okoliczności jakie przemawiają za odroczeniem Twojej kary. Musisz najpierw napisać zarzut błędnej oceny materiału dowodowego czyli błędu w ustaleniach faktycznych. Potem napisz czego chcesz tj. albo zmiany postanowienia i odroczenia kary albo uchylenia postanowienia i przekazania sprawy jeszcze raz sądowi I instancji. Po powrocie nie będzie jej rozpoznawał już jednak ten sam sędzia.

W uzasadnieniu musisz wskazać dlaczego sąd błędnie uznał, że rodzina sobie bez Ciebie poradzi. Możesz pokazać dodatkowe dowody wskazujące, że jesteś potrzebny rodzinie do pomocy. Trochę więcej uzasadnienia wymaga wskazanie, że jesteś chory. Możesz przedłożyć dodatkowe nowe dokumenty medyczne a także domagać się uzupełniającej (dodatkowej) opinii biegłego.

Pamiętaj żeby się na końcu podpisać i że masz 7 dni kalendarzowych a nie roboczych na zażalenie na odmowę odroczenia kary.

*****

Zapraszam do kontaktu. Adwokat Daniel Anweiler - Katowice Bielsko-Biała Kraków

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

Photo by Ruthson Zimmerman on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: