Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Odroczenie kary prac społecznych

Daniel Anweiler10 sierpnia 201653 komentarze

Odroczenie kary prac społecznychNie każdy wie, że karę ograniczenia wolności tak samo jak karę pozbawienia wolności można odroczyć. Przesłanki odroczenia są w obu przypadkach niby podobne ale “prawniczy diabeł” tki jak zwykle w szczegółach.

Zatem jakie są te szczegóły.

Odroczenie kary ograniczenia wolności jest możliwe gdy natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla Ciebie lub Twojej rodziny zbyt ciężkie skutki. W takim przypadku sąd może odroczyć karę prac społecznych na okres 6 miesięcy. No i tu pierwsze różnice. Karę prac społecznych można odroczyć tylko na 6 miesięcy, a nie na rok jak karę pozbawienia wolności. Nie musi to być jednak jeden okres 6 miesięcy. Odroczeń może być kilka ale łącznie na maksimum 6 miesięcy.

Tutaj różnice się nie kończą.

Choć przesłanki odroczenia kary są takie same w oby przypadkach to jednak ich zastosowanie jest odmienne. Sąd będzie oceniał inaczej okoliczności dotyczące skutków wykonywania kary dla Twojej rodziny w przypadku kary ograniczenia wolności. Najlepiej to zobrazować na przykładzie “(…) ciężkich skutków dla rodziny”. W przypadku kary pozbawienia wolności jesteś pozbawiony kontaktu z rodziną, nie możesz o nią dbać ani zarabiać na jej utrzymanie. W przypadku kary ograniczenia wolności normalnie chodzisz do pracy, mieszkasz w domu oraz widujesz się na co dzień z rodziną. Można, opierając się na tej przesłance, złożyć wniosek o odroczenie kary ograniczenia wolności gdy pracujesz za granicą i z tego utrzymujesz całą rodzinę. Nie możesz wtedy zmienić formy wykonywania kary na potrącenie z wynagrodzenia a utrata przez Ciebie pracy pociągnie dla rodzinny ciężkie skutki.

Z praktyki mogę powiedzieć, że częściej wniosek o odroczenie kary ograniczenia wolności “przechodzi” gdy okoliczności go uzasadniające dotyczą samego skazanego. W szczególności chodzi tu przede wszystkim o wszelkiego rodzaju choroby, okoliczności uniemożliwiające wykonywanie prac społecznych. Każda okoliczność będzie oceniana przez sąd osobno.

W przypadku kiedy okaże się, że okoliczności uzasadniające odroczenie kary ograniczenia wolności trwają nadal pomimo upływy 6 miesięcy konieczne jest złożenie wniosku o zawieszenie postępowania, gdyż przepisy nie przewidują przedłużania odroczenia na dalszy okres ponad 6 miesięcy.

Sąd obligatoryjnie odracza wykonanie kary ograniczenia wolności wobec skazanego powołanego do czynnej służby wojskowej, do czasu ukończenia tej służby. Sąd może zwolnić żołnierza z kary ograniczenia wolności po zaistnieniu określonych przesłanek.

Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności składasz do sądu, który w pierwszej instancji skazał Cię na karę ograniczenia wolności. Wniosek podlega opłacie 80 zł.  Sąd wydanie postanowienie na posiedzeniu bez udziału stron. W postanowieniu uwzględniającym Twój wniosek powinno się znaleźć określenie okresu odroczenia. Biegnie on od dnia wydania postanowienia o odroczeniu.

Na postanowienie o odmownie uwzględnienia Twojego wniosku przysługuje Ci zażalenie do sądu wyższej instancji.

Sąd może odwołać Twoje odroczenie w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy nie korzystasz z odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone, albo rażąco naruszasz porządek prawny. Tu przesłanki są zgodnie z przesłankami odwołania odroczenia kary pozbawienia wolności. To postanowienie także jest zaskarżalne.

Odroczenie kary ograniczenia wolności nie ma już niestety zastosowania do kary prac społecznie użytecznych zamiennych z grzywny.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: