Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Typy zakładów karnych i klasyfikacja skazanych

Daniel Anweiler19 stycznia 2017Komentarze (0)

Typy zakładów karnychMoże się zdarzyć, że sąd pozostanie głuchy na Twoje argumenty i będziesz musieć odbyć karę w zakładzie karnym. Warto zatem wiedzieć jakie zakłady karne są w Polsce i jak odbywa się “przydział” więźniów do konkretnych zakładów.

W Polsce mamy kilka typów zakładów karnych. Po kolei od najlżejszych mamy zakłady karne dla młodocianych, zakłady karne dla odbywających karę po raz pierwszy, zakłady karne dla recydywistów penitencjarnych czyli tych, którzy po raz kolejny odbywają karę a także zakłady karne dla tych co odbywają karę areszty wojskowego. Zakłady karne mogą być zorganizowane w zakłady karne typu zamkniętego, półotwartego i otwartego. Różnice w odbywaniu kary w każdym z tych zakładów karnych polegają na sposobie zabezpieczenia zakładu karnego oraz na możliwości poruszania się w obrębie zakładu oraz poza nim przez osadzonych.

Jako okoliczności decydują gdzie się trafi i kto o tym decyduje?

O tym do jakiego zakładu karnego trafisz decyduje komisja penitencjarna działająca w każdym areszcie śledczym do którego najpierw trafiasz gdy masz odbyć karę. To ona określa, jeżeli nie było to wskazane w wyroku do jakiego typu zakładu karnego masz trafić i w jakim systemie masz odbywać wyrok. Komisja zbierze się w Twojej sprawie w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia odbywania kary i przydzieli Cię do zakładu karnego. O tym do jakiego zakładu karnego trafisz decyduje w szczególności na jaką karę zostałeś skazany i czy jest to skazanie po raz pierwszy.

I tak skazanego odbywającego karę w systemie programowanego oddziaływania osadza się w zakładzie karnym typu półotwartego, chyba że szczególne okoliczności uzasadniają osadzenie go w zakładzie karnym typu zamkniętego. Skazanego za przestępstwo nieumyślne lub odbywającego zastępczą karę pozbawienia wolności albo karę aresztu osadza się w zakładzie karnym typu półotwartego, chyba że szczególne okoliczności przemawiają za osadzeniem go w zakładzie karnym innego typu.

W zakładzie karnym typu zamkniętego osadza się w szczególności:

1) skazanego za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstw, chyba że szczególne okoliczności przemawiają przeciwko takiemu osadzeniu, co nie dotyczy skazanych uznanych za stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu,

2) skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo na karę 25 lat pozbawienia wolności,

3) skazanego będącego świadkiem koronnym.

Przydział do danego rodzaju zakładu karnego nie jest raz na zawsze. Można starać się o jego zmianę.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: