Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Na czym polegają zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym

Daniel Anweiler12 stycznia 2017Komentarze (1)

Jak już wiele razy pisałem Ministerstwo Sprawiedliwości przygotował zmianę przepisów dotycząca pracy więźniów w Zakładach Karnych.

W dniu wczorajszym proces legislacyjny w Parlamencie się zakończył. Senat uchwalił ustawę bez poprawek. Teraz ustawa czeka na podpis Prezydenta i zgodnie ze swoimi zapisami wejdzie w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Mamy zatem już uchwaloną zmianę ustawy i w tym zakresie nie powinno się nic więcej zmienić. Przynajmniej na razie. Zobaczymy jak będzie to wszystko wyglądało w praktyce.

Pora więc przyjrzeć się jakie zmiany wprowadza nowelizacja w zakresie pracy więźniów.

Po pierwsze rozszerzona została możliwość wykonywanie przez więźniów nieodpłatnej pracy na rzecz nie tylko Służby Więziennej czy samorządu terytorialnego ale także na rzecz podmiotów dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa. Skazany będzie miał też możliwość pracy za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego na rzecz innych jednostek czy podmiotów i to w zakresie przekraczającym 90 godzin w miesiącu.

Zwiększeniu ulegnie potrącana kwota z wynagrodzenia więźniów otrzymywanego za odpłatną pracę. Zwiększenie będzie aż o 20 % z 25 % do 45 % na rzecz Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Zwiększona kwota potrącenia będzie przeznaczona na pokrycie ryczałtu dla pracodawców w związku z zatrudnieniem osób skazanych oraz na budowę infrastruktury produkcyjnej na terenie jednostek penitencjarnych.

Mają powstać hale produkcyjne w zakładach karnych typu zamkniętego, które będą wydzierżawione przedsiębiorcom aby mogli je wyposażyć w maszyny i prowadzić produkcję w oparciu o zatrudnienie skazanych.

W dłuższej perspektywie ma to dać więcej miejsc pracy w zamkniętych zakładach karnych i przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia wśród więźniów odbywających kary w zamkniętych Zakładach Karnych.

Zobaczymy jak w praktyce pójdzie budowa nowych hal produkcyjnych. Choć dotychczasowa praktyka napawa jednak optymizmem. O pracy więźniów w takiej hali pisałem już tutaj. Więcej informacji znajdziesz na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: