Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Zmiana formy obowiązku prac społecznych. Czyli potrącenie z wynagrodzenia na cele społeczne

Daniel Anweiler14 sierpnia 201661 komentarzy

Skazano Cię na karę prac społecznych. Musisz odpracować do 40 godzin w miesiącu. Myślisz, że w sumie ok. Dasz radę. Tutaj nagle okazuje się, że dostajesz pracę i nie możesz odpracować swojej kary. Nie chcesz przecież, żeby zamienili ją na zastępczą karę pozbawienia wolności, a zamiana kary prac społecznych na grzywnę nie jest już możliwa. Okoliczności nie pozwalają Ci na staranie się o odroczenie wykonania kary albo o przerwę.

Co w takiej sytuacji?

Możesz się starać o zamianę formy obowiązku wykonywania kary prac społecznych. Zgodnie z przepisem kodeksu karnego wykonawczego sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę. Orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym. Oznacza to, że zamiast pracować do 40 godzin w miesiącu będzie Ci potrącane do 20 % wynagrodzenia co miesiąc przez okres na który orzeczono karę ograniczenia wolności.

Sąd może dokonać takiej zmiany w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Oznacza to, że każdy przypadek będzie przez sąd oceniany osobno ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że sąd dokona zmiany w przypadku gdy nie możesz wykonywać prac społecznych. Niemożność wykonywania pracy społecznej może wynikać z podjęcia przez Ciebie pracy, gdy praca jest na zmiany albo przepisy prawa pracy wymagają od Ciebie określonego dobowego odpoczynku (np. masz pracę jakie kierowca ciężarówki).

Nie wszyscy wiedzą, że zmiana formy wykonywania prac społecznych jest możliwa także w druga stronę. Znaczy to, że sąd może zmienić formę wykonywania kary ograniczenia wolności z potrącenia wynagrodzenia za pracę na pracę społeczną przyjmując przelicznik wskazany powyżej czyli 10 % wynagrodzenia to 20 godzin pracy na cele społeczne w miesiącu. Taka zmiana jest uzasadniona np. utratą pracy albo zmniejszeniem etatu za czym idzie obnażenie wynagrodzenia.

Taka zmiana formy wykonywania pracy jest możliwa kilkukrotnie w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności. Możliwa jest w gdy kara nie jest jeszcze wykonywana a także gdy pracujesz już na cele społeczne. 

Sądem właściwym do rozpoznania Twojego wniosku jest sąd rejonowy, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana, także gdy karę ograniczenia wolności orzekł wobec Ciebie sąd okręgowy. Twój wniosek będzie rozpoznany na posiedzeniu bez udziału stron czyli posiedzeniu niejawnym. Wniosek nie podlega opłacie. Na niekorzystne postanowienie przysługuje Ci zażalenia do sądu okręgowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: