Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Jesteś skazanym. Jakie masz prawa?

Daniel Anweiler17 maja 201650 komentarzy

Jesteś skazany. Jakie masz prawaSkazanie nie oznacza jeszcze osadzenia w Zakładzie Karnym. Możesz mieć orzeczoną karę w zawieszeniu, karę ograniczenia wolności lub samoistną karę grzywny. Jesteś jednak osobą skazaną. Nie znaczy to, że nie przysługują Ci żadne prawa. Masz co prawda pewne obowiązki wynikające z orzeczonej kary oraz takie, które wynikają z przepisów prawa ale przede wszystkim zachowujesz wszystkie prawa i wolności obywatelskie. No chyba, że sąd w granicach prawa orzekł inaczej.

Przysługuje Ci zatem prawo do składania wszelkich wniosków i pism, które wszczynają postępowanie przed sądem. Jest tylko kilka szczegółów o których musisz pamiętać. Składając wniosek musisz napisać czego się domagasz np. odroczenia kary, przerwy w karze czy zamiany kary na grzywnę. Swój wniosek musisz też uzasadnić w stopniu pozwalającym na jego rozpoznanie.

Oznacza to, że musisz wskazać uzasadnienie dla swoich żądań np. podać, że jesteś chory i na co oraz, że musisz się leczyć a osadzenie Cię w ZK zagrażałoby Twojemu życiu lub zdrowiu, a w warunkach więziennych Twoje leczenie nie jest możliwe i dlatego wnosisz o odroczenie kary. Na uzasadnienie swojego wniosku musisz podać także dokumenty i inne dowody. Sąd nie będzie ich za Ciebie szukał. Niektóre wnioski podlegają opłacie. Jeżeli Cię nie stać na opłatę możesz wnieść o zwolnienie z obowiązku je uiszczenia.

Pamiętaj, że kolejne pisma oparte na tych samych faktach, zawierają wyrazy lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe albo zawierające gwarę przestępców lub nie zawierające uzasadnienia zawartych w nich żądań w stopniu umożliwiającym ich rozpoznanie sąd może pozostawić bez rozpoznania.

W postępowaniu wykonawczym możesz mieć obrońce. Jeżeli jesteś osadzony w ZK to przysługuje Ci prawo kontaktowania się ze swoim obrońcą bez udziału osób trzecich a Twoje rozmowy telefoniczne oraz korespondencja z nim nie podlegają kontroli. Niestety pozostała korespondencja podlega nadzorowi i cenzurze. Przysługuje Ci prawo do widzeń i kontaktu z osobami najbliższymi oraz prawo otrzymywania od nich paczek z potrzebnymi do życia rzeczami, których nie zapewnia Zakład Karny.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: