Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Zamiana grzywny na prace społeczne

Daniel Anweiler24 maja 201663 komentarze

Zamiana grzywny na prace społeczneW poprzednich wpisach pokazałem Ci kiedy musisz uiścić grzywnę, czy możesz rozłożyć ją na raty albo złożyć wniosek o umorzenie grzywny. Jeżeli nie masz na wpłatę grzywny od razu, nie jesteś w stanie nawet wpłacić jej ratami, a Twoja grzywna nie przekracza 120 stawek dziennych może się okazać, że możesz złożyć wniosek o zamianę kary grzywny na prace społecznie użyteczne. Takie zmiany może także dokonać sąd z urzędu bez Twojego wniosku.

Jeżeli zatem egzekucja Twojej grzywny, nieprzekraczającej 120 stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną. Sąd przyjmuje, że 10 stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Zasady dotyczące zamiany grzywny stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że górna granica grzywny podlegającej zamianie nie może przekroczyć 240 000 złotych, a miesiąc pracy społecznie użytecznej jest równoważny grzywnie w kwocie do 20 000 złotych. Oznacza to, że prace społeczne mogą być orzeczone maksymalnie na 12 miesięcy.

Na pracę społeczną nie musisz wyrażać zgody nie jest to konieczne do orzeczenia zastępczej kary prac społecznych.

A gdy mam zasądzone więcej stawek dziennych grzywny niż 120? Czy mogę się starać o zamianę kary na prace społecznie użyteczną?

Tak, sąd może zamienić karę grzywny na prace społeczne gdy Twoja grzywna jest w części wykonana i ilość stawek grzywny jakie pozostały do spłacenia jest równa lub niższa niż 120 stawek dziennych.

Co to znaczy, że grzywna okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna?

Stwierdzenie, że grzywna jest bezskuteczna dotyczy przypadku gdy była prowadzona egzekucja komornicza i komornik stwierdził, że egzekucja jest bezskuteczna. Takie stwierdzenie nie musi jednak dotyczyć całości grzywny. Może dotyczyć części grzywny, która nie została jeszcze wyegzekwowana.

W drugim przypadku z okoliczności sprawy musi wynikać, że egzekucja grzywny byłaby bezskuteczna. Nie oznacza to jednak, że musiała być prowadzona egzekucja. W przypadku orzeczenia o zamianie grzywny na pracę społecznie użyteczną sąd powinien oprzeć się na całości okoliczności Twojej sytuacji majątkowej. Zatem składając wniosek o zamianę grzywny na prace społeczne wskaż okoliczności Twojej sytuacji majątkowej np. brak pracy, niewielkie wynagrodzenie oraz koszty miesięcznego utrzymania na potwierdzenie, że egzekucja grzywny byłaby nieskuteczna.

Od prac społecznych możesz się uwolnić poprzez zapłatę grzywny w pozostałej całości lub w części. Jeżeli wpłacisz w części to pozostanie Ci do odbycia tylko część prac społecznie użytecznych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: