Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Umorzenie grzywny

Daniel Anweiler04 maja 201612 komentarzy

Umorzenie grzywnySpotkałem się ostatnio z pytaniem klienta, a co w przypadku jak nie jest w stanie spłacać grzywny nawet ratami, choćby nie wiadomo jak niskimi? Czy można wnosić o umorzenie grzywny?

Tak, ale nie jest to takie proste jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Zatem jak to zrobić?

Wniosek o umorzenie grzywny możesz złożyć sam lub przez obrońcę. Wniosek taki może złożyć w Twoim imieniu także prokurator. Postępowanie o umorzenie grzywny może być także wszczęte przez sąd z urzędu. Termin do złożenia wniosku nie jest prawnie określony, ale przyjmuje się, że złożyć go można dopiero po upływie terminu do dobrowolnego wpłacenia grzywny czyli po upływie 30 dni od wezwania przez sąd do zapłaty.

Wniosek o umorzenie grzywny składa się do sądu, który w pierwszej instancji orzekł o karze grzywny. Rozpoznaje on wniosek na posiedzeniu bez udziału stron. Postanowienie będzie doręczone Tobie albo Twojemu obrońcy. W przypadku nie uwzględnienia wniosku można wnieść zażalenie. W orzecznictwie przyjmuje się, że prawomocne postanowienie o umorzeniu grzywny jest zaskarżalne kasacją do Sądu Najwyższego. Z bardziej praktycznej strony postanowienie o umorzeniu grzywny może być zmienione w trybie art 24 k.k.w. czyli w przypadku zmiany okoliczności faktycznych sprawy.

Sąd umarza grzywnę w części, a wyjątkowo w całości jeżeli nie jesteś jej w stanie uiścić z przyczyn od Ciebie niezależnych. To znaczy, że są to przyczyny nie zależne od Twojej woli np. uległeś wypadkowi i nie masz pieniędzy ani innego majątku lub Twój cały majątek został zniszczony w wyniku powodzi.

Do tego aby sąd mógł umorzyć grzywnę jest konieczne wykazanie w postępowaniu, że jej wykonanie byłoby niemożliwe albo nie celowe w innej drodze. Oznacza to, że wykonanie grzywny byłoby niemożliwe poprzez przymusową jej egzekucję, rozłożenie na raty, pracę społecznie użyteczną, zarządzenie wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności. Musi jeszcze to wszystko zaistnieć w szczególnie uzasadnionym wypadku np. pożaru lub powodzi albo wypadku.

Zatem jak sam widzisz jest to instytucja ostateczna i bardzo rzadko stosowana. Nie oznacza to jednak, że gdy przydarzy Ci się coś niespodziewanego i spowoduje, że nie możesz zapłacić grzywny to nie możesz spróbować złożyć wniosku o umorzenie grzywny.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: