Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Dozór elektroniczny powrócił!!!

Daniel Anweiler15 kwietnia 20166 komentarzy

Dozór elektronicznyJak wskazywały wszystkie statystyki odbywanie kary w tym trybie było efektywne oraz nie kosztowało Skarbu Państwa tyle co osadzenie skazanego w Zakładzie Karnym. Było tylko kwestią czasu kiedy nastąpi powrót do poprzednich uregulowań prawnych dotyczących dozoru.

Zatem z dniem dzisiejszym tj. 15.04.2016 roku można ponownie składać wnioski o odbycie kary pozbawienia wolności w drodze dozoru elektronicznego. Przepisy dotyczące odbywania kary w drodze dozoru elektronicznego są obecnie określone w Kodeksie Karnym wykonawczym.

Jeżeli chcesz się starać o wydanie zgody na odbycie kary w drodze dozoru elektronicznego czyli tzw “obroży” to musisz spełnić łączenie następujące warunki.

  1. Orzeczona wobec Ciebie kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 1 roku oraz nie zostałeś skazany w warunkach multirecydywy,
  2. Dozór elektroniczny jest wystarczający do osiągnięcia celów kary,
  3. Posiadasz określone miejsce stałego pobytu,
  4. Wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkujące z Tobą wyraziły zgodę na odbywanie przez Ciebie kary pozbawienia wolności w drodze dozoru elektronicznego,
  5. Odbycie przez Ciebie kary w drodze dozoru nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne to znaczy, że technicznie jest możliwe odbycie kary tam gdzie mieszkasz.

Dozór może dotyczyć kary której jeszcze nie odbywasz jak i reszty kary, którą odsiadujesz już w Zakładzie Karnym.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w drodze dozoru elektronicznego składa się do sądu penitencjarnego miejsca twojego zamieszkania czyli sądu okręgowego w którego obszarze właściwości mieszkasz.

Wniosek o “obrożę” możesz złożyć sam lub przy pomocy obrońcy. W Twoim imieniu wniosek może złożyć także prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego w którym przebywasz. Sąd ma 30 dni na wydanie postanowienia co do dozoru. Na postanowienie przysługuje Ci zażalenie. Musi być ono rozpoznane w terminie 7 dni.

W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na odbycia kary w drodze dozoru, ponowny wniosek może być złożony przez Ciebie lub Twojego obrońcę, w tej samej sprawie, dopiero po upływie 3 miesięcy od wydania odmownego postanowienia.

Sąd penitencjarny na Twój wniosek może udzielić Ci warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności w drodze dozoru elektronicznego. Zasady jakie sąd w tym przypadku stosuje, są te same jak w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności.

Od wniosku o dozór elektroniczny nie pobiera się opłaty sądowej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: