Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Zamiana kary pozbawienia wolności. Kiedy jest niemożliwa?

Daniel Anweiler27 maja 2016297 komentarzy

Ostatnia aktualizacja 17 października 2017

Zamiana kary pozbawienia wolnościW poprzednim wpisie o zamianie kary pokazałem Ci, że możesz starać się o zamianę swojej kary pozbawienia wolności na grzywnę lub karę ograniczenia wolności.

W praktyce wygląda to tak, że sąd zastanawiając się nad zarządzeniem Ci kary powinien z urzędu zastanowić się czy zamiast orzec o zarządzeniu kary pozbawienia wolności zamienić Ci karę na grzywnę albo ograniczenie wolności. Niestety taka zmiana nie działa w każdym przypadku jak automat.

Gdy sąd zamierza zarządzić Ci karę bo zostałeś skazany za podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania to nie możesz wnioskować o zamianę kary. Tak samo jest w przypadku gdy sąd będzie orzekał o zarządzeniu kary jeżeli zostałeś skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie z Tobą, a w okresie próby rażąco naruszałeś porządek prawny, ponownie używałeś przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby dla Ciebie najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie z Tobą.

Nie możesz starać się o zamianę kary także gdy w okresie próby po udzieleniu Ci pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego rażąco naruszałeś porządek prawny, w szczególności gdy popełniłeś inne przestępstwo niż to wskazane wyżej, albo jeżeli uchylałeś się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.

Jeszcze w jednym przypadku sąd nie zamieni Twojej kary na grzywnę lub ograniczenie wolności. Gdy nie wykonałeś nałożonych przez sąd na Ciebie określonych obowiązków nawet gdy wskazane powyżej okoliczności, które uniemożliwiają zamianę kary nie mają miejsca w Twoim przypadku.

Chodzi tu o obowiązek wyprowadzenia się z lokalu wspólnie zamieszkiwanego z pokrzywdzonym, nie wykonanie świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także nie wywiązania się z obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części. Te obowiązki zależą jednak tylko od Ciebie i jeżeli je wykonasz to możesz się starać o zamianę kary.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

{ 92 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: