Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Dozór elektroniczny na COVID – 19

Daniel Anweiler21 października 2020Komentarze (0)

Ostatnia aktualizacja 22 października 2020

Dozór elektroniczny na COVID - 19Epidemia przyśpiesza. Nie ma szans na ponowne zamknięcie sądów jak to miało miejsce wiosną. W związku z tym nie ma szans na to, że „przyjęcia” do zakładów karnych zastaną wstrzymane. W związku z tym musisz działać. Jeżeli Twój wyrok lub suma wyroków orzeczonych nie przekracza 1,5 roku czyli 18 miesięcy pozbawienia wolności możesz starać się o dozór elektroniczny. W dobie pandemii warto wniosek o dozór elektroniczny poprzeć także okolicznościami zdrowotnymi związanymi z wirusem SARS – CoV – 2. Po prostu złóż wniosek o dozór elektroniczny na COVID – 19. Gdy kara jest wyższa możesz wystąpić o odroczenie kary na koronawirusa. 

Dozór elektroniczny – jak i gdzie złożyć wniosek

Jeżeli Twoja kara jest nie większa 1,5 roku pozbawienia wolności to możesz złożyć wniosek o odbycie kary w drodze dozoru elektronicznego. Wysokość orzeczonej kary albo sumy kar podlegających wykonaniu po sobie to jeden z warunków aby sąd udzielił Ci zgody na sde. Są kary jakich nie odbędziesz w dozorze.

Przy złożeniu wniosku pamiętaj, żeby złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary.

Sąd oceni czy udzielenie Ci zgody na sde spełni cele kary oraz czy spełniasz warunki do tego, że odbycie kary w drodze sde spełni cele kary wobec Ciebie.

Ważne jest, żeby we wniosku podać, że pracujesz i jaki jest harmonogram Twojej pracy. Musisz też załączyć zgody dorosłych domowników na odbywanie przez Ciebie kary w drodze dozoru elektronicznego.

Wniosek o dozór elektroniczny składasz do sądu penitencjarnego właściwego ze względu ma miejsce Twojego zamieszkania. W sytuacji osadzenia już w Zakładzie Karnym właściwy jest sąd miejsca gdzie odbywasz karę. Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy.

Wniosek o dozór elektroniczny możesz złożyć pocztą lub sam na biurze podawczym. Wniosek nie podlega opłacie.

Dozór elektroniczny na COVID – 19

W dobie pandemii ważnym argumentem uzasadniającym wniosek o dozór jest przeciwdziałanie zakażeniu koronawirusem w Zakładzie karnym.

Musisz wskazać także, że osadzenie w Zakładzie karnym realnie zagraża Twojemu życiu i zdrowiu w przypadku zakażenia. Takie zakażenia zdarzają się w ZK a w związku z ciasnym charakterem więzienia roznoszą się dość szybko. Dodatkowo, żeby zabezpieczyć się na wszystkich możliwych polach warto także argumentować, że za odroczeniem przemawiają względy osobiste skazanego. Jako względy za udzieleniem Ci zgody na sde trzeba wskazać obecny stan zdrowia czyli przynależenie do grupy ryzyka poważnego zachorowania na koronawirusa. Taka grupa “chorób współistniejących” to choćby cukrzyca czy nadciśnienie nie mówiąc już o innych poważniejszych chorobach.

Dodatkowym argumentem jaki należy dodać jest, że przepisy o wykonywaniu kary stosuje się zgodnie z zasadami humanitaryzmu. Art. 4 k.k.w. stanowi, że “Kary, środki karne, środki kompensacyjne, przepadek, środki zabezpieczające i środki zapobiegawcze wykonuje się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego. (…)”. Nie jest humanitarnym osadzenie skazanego w Zakładzie karnym gdzie jak zachoruje na koronawirusa ma znacząco mniejsze szanse na leczenie i wyzdrowienie. Większe szanse, że się nie zarazi ma na wolności. Gdy się już zarazi na wolności ma także większe szanse na skuteczne leczenie. (choć doświadczenie zawodowe z drugiej specjalności prawa pokazuje, że też nie do końca).

Photo by Adam Nieścioruk on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: