Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Zatarcie skazania. Stare czy nowe przepisy?

Daniel Anweiler22 października 201612 komentarzy

Czy złożyć pismoJeden z moich czytelników zadał mi ostatnio ciekawe pytanie a mianowicie jak uregulowana jest sytuacja zatarcie skazania w przypadku zmiany przepisów kodeksu karnego, która dotyczyła także okresów zatarcia skazania, a która weszła w życie 21.03.2015 roku.

Aby wyjaśnić na czym polega sprawa najpierw omówię na czym polegała zmiana w przepisie art 107 kodeksu karnego który określa czas potrzebny do zatarcie skazania w zależności od orzeczonej kary.

Co do zasady nie zmieniło się nic w przypadku kar więzienia. Było i jest tak jak pisałem o zatarciu skazania w poprzednim wpisie. Zmiana dotyczy kary ograniczenia wolności oraz kary grzywny.

W przypadku kary ograniczenia wolności zatarcie skazania następowało po 5 latach a na wniosek skazanego mogło nastąpić po 3 latach od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania. Obecnie zatarcie skazania gdy orzeczono karę ograniczenia wolności następuje z urzędu po 3 latach od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. Nie ma możliwości skrócenia okresu potrzebnego do zatarcia skazania.

Zatarcie skazania grzywny następuje teraz po roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Zatarcie następuje z mocy samego prawa. Wcześniej czyli przed 21.03.2015 roku zatarcie skazania na grzywnę następowało na mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd mógł zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.

No i przechodzimy do sedna sprawy w niniejszym wpisie. Czy jeżeli skazanie nastąpiło przed 21.03.2015 roku czyli dniem wejścia w życie nowych przepisów dotyczących zatarcia skazania to czy stosujemy stare czy nowe przepisy?

Odpowiedzi na to pytanie udziela art 21 ustawy zmieniające kodeks kary.

Do skazań prawomocnymi wyrokami wydanymi przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej kodeks karny w przedmiocie zatarcia skazania stosuje się przepisy znowelizowanej ustawy, chyba że okres zatarcia skazania upłynął przed dniem wejścia w życie tejże ustawy tj. najpóźniej 20.03.2015 roku. Jeżeli jednak według przepisów zmieniających kodeks karny czyli nowelizacji, okres zatarcia skazania upłynąłby przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 20.03.2015 roku), zatarcie skazania następuje z dniem wejścia w życie nowej ustawy.

W praktyce wygląda to tak.

Zostałeś skazany na karę ograniczenia wolności czy grzywnę i okres zatarcia skazania upływa wg. starych przepisów (5 lat z urzędu albo 3 lata na Twój wniosek) przed 21.03.2015 roku tzn. najpóźniej w dniu 20.03.2015 roku. W Twojej sytuacji nic się nie zmienia. Zatarcie skazania nastąpiło wg. starych przepisów.

Jednakże gdy Twoje skazania na karę ograniczenia wolności czy grzywnę wg. starych przepisów nastąpi po 21.03.2015 roku to stosujemy już przepisy nowe. Zatem zatarcie skazania na grzywnę następuje po roku od wykonania, darowania lub przedawnienia jej wykonania a zatarcie skazania na karę ograniczenia wolności nastąpi po 3 latach. W obu przypadkach następuje ono z urzędu.

Nie jest jednak tak pięknie aż do końca. Zatarcie skazania wg. nowych przepisów liczy się też od dnia uprawomocnienia się wyroku. Jednakże gdyby miało ono nastąpić zgodnie z nowymi przepisami przed ich wejściem w życie tzn. okres potrzeby do zatarcia skazania upływa przed 21.03.2015 roku to przyjmuje się fikcję prawną, że zatarcie skazania nastąpiło 21.03.2015 roku.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: