Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Czy warunkowe umorzenie sprawy jest wpisywane do rejestru karnego?

Daniel Anweiler21 maja 201613 komentarzy

Czy warunkowe umorzenie jest wpisywane do KRKW poprzednich wpisach pokazałem Ci, że skazanie nie musi się ciągnąć za Tobą w nieskończoność. Spotykam się czasem z pytaniami czy warunkowe umorzenie sprawy też jest widoczne w rejestrze karnym? Jednym zdaniem czy jak warunkowo umorzono Twoją sprawę to czy jesteś karany czy też nie?

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się informacje o osobach:

  1. prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
  2. przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
  3. przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii; (…)

Zatem warunkowe umorzenie postępowania wobec Ciebie jest wpisane do Krajowego Rejestru Karnego.

To czy zatem uzyskasz zaświadczenie o niekaralności?

Tak. Wpis o warunkowym umorzeniu postępowania jest co prawda wpisany do KRK, ale nie jest to wpis do kartoteki osób skazanych. Warunkowe umorzenie to nie skazanie z warunkowym zawieszeniem postępowania. Korzystasz zatem z dobrodziejstwa jakie przysługuje osobą nieskazanym. Możesz zatem zwrócić się o zaświadczenie o niekaralności i takie zaświadczenie otrzymasz.

Wpis o warunkowym umorzeniu postępowania wobec Ciebie zostanie z urzędu usunięty po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: