Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Zażalenie na zatrzymanie

Daniel Anweiler04 marca 2019Komentarze (0)

Zażalenie na zatrzymanieNa zatrzymanie można się za żalić. Zażalenie na zatrzymanie przysługuje w zakresie jego zasadności, legalności a także prawidłowości. Co to wszystko oznacza?

Zasadność zatrzymania

To prawnicze sformułowanie oznacza, że w zażaleniu możesz podnieść, że decyzja o Twoim zatrzymaniu nie była prawidłowa gdyż nie było dostatecznych podstaw do przyjęcia, że zachodzi podejrzenie popełnienia przez Ciebie przestępstwa a do tego samo zatrzymanie było nie celowe.

Legalność i prawidłowość zatrzymania

Legalność zatrzymania to po prostu sprawdzenie czy zatrzymanie było zgodne z przepisami prawa a prawidłowość zatrzymania to ocena przez Sąd sposobu wykonania Twojego zatrzymania przez organ dokonujący zatrzymania np. Policję. Oznacza to, że sprawdza się np. czy zostałeś prawidłowo poinformowany o przyczynach zatrzymania, jakie warunki panowały w miejscu w jakim Cię przetrzymywano w czasie zatrzymania.

Do kogo wnosi się zażalenie na zatrzymanie?

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu do którego dyspozycji się pozostaje do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zatrzymania lub prowadzenia postępowania. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni. Przyjmuje się, że termin 7 dni biegnie od chwili doręczenia protokołu zatrzymania czyli zapoznania się z przyczyną samego zatrzymania. Pozwala to dopiero wtedy ocenić czy zatrzymanie było zasadne, legalne i prawidłowe.

Zażalenie na zatrzymanie nie jest wcale abstrakcyjna instytucja jak pokazał jeden z sądów na północy Polski uznając zażalenia na zatrzymanie byłych szefów Komisji Nadzoru Finansowego za zasadne. Możesz o tym przeczytać tutaj.

Photo by Bruno Martins on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: