Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Zakaz prowadzenia pojazdów – zmiana postanowienia na samochody z blokadą alkoholową

Daniel Anweiler04 czerwca 20168 komentarzy

blokada alkoholowaJuż od kilku lat obowiązuje przepis art 182a kodeksu karnego wykonawczego umożliwiający zmianę zakazu prowadzenia pojazdów. Zmiana ta dotyczy możliwości złagodzenia dokuczliwości zakazu i umożliwienia Ci prowadzenia pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową.

Ok, ale od początku.

Jeżeli orzeczono wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów ze względu na popełnienie przestępstwa drogowego pod wpływem alkoholu możesz starać się o zmianę tego środka karnego na zakaz prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej. Przepis ten może mieć także zastosowania w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie drogowe popełnione pod wpływem alkoholu.

Instytucja nie ma niestety zastosowania do osób wobec, których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów ale nie ze względu na prowadzenia pojazdu pod wypływem alkoholu. Są to osoby, które prowadziły pod wpływem środków odurzających czy które zbiegły z miejsca wypadku.

Zastosowanie tego przepisu może mieć miejsce w przypadku wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów przez połowę orzeczonego wymiaru. W praktyce wlicza się w ten okres także czas wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów od okresu zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów. W przypadku orzeczenia zakazu dożywotniego okres jaki musi upłynąć aby starać się o zmianę to 10 lat.

Konieczna jest także, aby uzyskać zmianę zakazu, pozytywna prognoza kryminologiczna wobec Ciebie. Oznacza to, że Twoja postawa, właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu  nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Sąd wydając postanowienie dokona zmiany w zakresie wykonywania zakazu postanawiając, że zakaz dotyczy tylko prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Oznacza to, że będziesz mógł prowadzić pojazdy wyposażone w taką blokadę. Czas trwania zakazu nie ulega tutaj zmianie.

Taka zmiana może być odwołana gdy rażąco naruszysz porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełniłeś przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Wniosek składa się do sądu, który orzekł o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów wobec Ciebie. Sąd wydaje postanowienie bez udziału stron. Przyślą Ci je do domu. Od niepomyślnego rozstrzygnięcia jak i od odwołania zmiany zakazu przysługuje Ci zażalenie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: