Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z telefonu

Daniel Anweiler01 lutego 2017Komentarze (1)

Ostatnia aktualizacja 16 czerwca 2019

Korzystanie przez osadzonego z telefonuW kilku poprzednich wpisać omówiłem kwestie związane z kontaktowaniem się z tymczasowo aresztowanym.

Tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu w celu kontaktowania się ze swoim obrońca lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ do dyspozycji którego pozostajesz może wyrazić zgodę na to żebyś mógł korzystać z telefonu aby zadzwonić do osoby najbliższej.

Wniosek składa się do organu do dyspozycji którego pozostajesz. Jeżeli jest ich kilka to każdy z nich musi wyrazić zgodę na to, żebyś mógł korzystać z telefonu chyba, że postanowią inaczej.

Jedynymi powodami dla których organ może odmówić Ci prawa do korzystania z telefonu jest obawa, że zostanie on wykorzystany w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa. W przypadku odmowy możesz się odwołać do sądu do dyspozycji którego pozostajesz. Jeżeli jesteś jeszcze do dyspozycji prokuratora to Twoje zażalenie rozpozna prokurator nadrzędny.

Organ w zarządzeniu podaje numer telefonu oraz imię i nazwisko odpowiednio obrońcy lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym lub osoby najbliższej.

Jeżeli uzyskasz zgodę na korzystanie z telefonu wolno Ci korzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego na własny koszt lub na koszt rozmówcy.  W uzasadnionych wypadkach dyrektor zakładu może Ci pozwolić na skorzystanie z innego aparatu.

Połączenie z osobą którą Ci wolno nastąpi pod nadzorem administracji zakładu karnego po sprawdzeniu, że połączono się z osobą z którą Ci wolno. Trochę taka „rozmowa kontrolowana”.

Co do zasady wolno Ci zadzwonić raz dziennie, ale dyrektor zakładu karnego może Ci zezwolić na dodatkową rozmowę.

Rozmowy odbywają się w kolejności zapisu z tym wyjątkiem, że rozmowy z obrońca lub pełnomocnikiem mają pierwszeństwo. Rozmowa z adwokatem nie jest limitowana czasowo, natomiast z najbliższymi może trwać maksimum 5 minut.

Niestety poza telefonem nie wolno Ci korzystać z żadnych środków komunikacji przewodowej czy bezprzewodowej czyli internet oraz komórka odpada.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Monika 30 marca, 2019 o 18:20

Mui mosz nie może zadzwonić do domu zakładzie ładnym koronowie

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem daniel.anweiler@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: