Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Amnestia

Daniel Anweiler01 czerwca 2016Komentarze (0)

AmnestiaZostałem ostatnio zapytany przez mojego klienta kiedy będzie najbliższa amnestia? Tego niestety nie wiem, ale raczej nie prędko. Warto jednak powiedzieć co to jest amnestia, kiedy i kto może ją zastosować?

Amnestia to akt prawny wydawany przez parlament w formie ustawy w którym dokonuje się ogólnego złagodzenia kar czy też ich darowania za określone w tym akcie przestępstwa lub wykroczenia. Dotyczy to tylko kar orzeczonych prawomocnie wyrokami. Ostatnia amnestia w Polsce miała miejsce w 1989 roku kiedy to Sejm zamienił kary śmierci na kary 25 lat pozbawiania wolności. Decyzja ta spowodowała, że w 2016 roku osoby, którym zamieniono kary śmierci na 25 lat pozbawienia zaczynają wychodzić z więzień.

Czym różni się amnestia od abolicji z którą czasem jest mylona?

Abolicję karną uchwalana się tak samo jak amnestia czyli w drodze ustawy parlamentarnej. Abolicja różni się od amnestii tym, że stanowi przeszkodę procesową w orzekaniu o przestępstwie. Określonych w ustawie abolicyjnej przestępstw po prostu się nie ściga. Oznacza to, że wszczęte postępowania karne ulegają w wyniku wejścia w życie abolicji umorzeniu a co do sprawców jeszcze nie ujawnianych, których przestępstwa nie są znane organom ścigania postępowania nie wszczyna się gdy się ujawnią.

Abolicja może być bezwarunkowa i powodować uchylenie karalności od momentu jej wejścia w życie. Może być też warunkowa uzależniona od spełnienia jakiś warunków np. denuncjacji innych przestępstw albo zwrotu korzyści uzyskanych z przestępstwa.

Amnestia zatem dotyczy orzeczonej już kary a abolicja stanowi przeszkodę procesową w prowadzeniu postępowania w związku z czym nigdy nie dochodzi do orzeczenia kary.

Nie zanosi się jednak, żeby w najbliższym czasie uchwalono amnestię czy abolicję karną.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: