Zostałeś skazany? No i co teraz?

Daniel Anweiler        05 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Zostałeś skazany na BZ-tę (czyli dla nie wtajemniczonych karę więzienia bez warunkowego zawieszenia jej wykonania). No to co masz teraz zrobić.

Nieczęstym wnioskiem do Sądu po skazaniu na karę pozbawienia wolności jest wniosek o odroczenie wykonania tej kary. Możesz, a właściwie powinieneś złożyć taki wniosek, zaraz po uprawomocnieniu się wyroku skazującego nas na karę pozbawienia wolności. Z doświadczenia wiem, że lepiej nie czekać na „zaproszenie” z Zakładu Karnego, bo wtedy może być już za późno na odraczanie kary. Zostaniesz zatrzymany przez Policję i dostarczony do odbycia kary do najbliższego ZK. (dla nie wtajemniczonych Zakład Karny)

Zatem kiedy możesz starać się o odroczenie wykonania kary?

Odroczenie przysługuje na okres do roku jeżeli jej natychmiastowe wykonanie pociągałoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Na przykład skazany jest jedynym żywicielem rodziny, opiekuje się chorą osobą lub sam jest chory, ale nie w takim stopniu, że osadzenie go w zakładzie karnym zagrażałoby jego życiu lub zdrowiu jednakże musi leczyć się na wolności, gdyż w warunkach więziennych takie leczenie nie jest możliwe. Także rodzic samotnie wychowujący dziecko lub kobieta ciężarna mogą uzyskać odroczenie wykonania kary nawet na okres do 3 lat po urodzeniu się dziecka.

Odroczenie wykonania kary jest możliwe także w przypadku gdy skazany choruje psychicznie lub na inna ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie kary. Za ciężką chorobę uważa się taką, która jest na tyle poważna, że umieszczenie w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowoduje poważnie niebezpieczeństwo dla zdrowia. W tych przypadkach po zasięgnięciu opinii biegłych wskazującej, że skazany jest chory i osadzenie go w zakładzie karnym zagraża jego życiu lub zdrowiu sąd odracza wykonanie kary. Nie ma tutaj żadnej dowolności w rozstrzygnięciu sądu.

Sąd może udzielić odroczenia kilkukrotnie, ale nie dłużej niż max na rok. Okres odroczenia biegnie od daty wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu wykonania kary. W takim postanowieniu sąd może zobowiązać skazanego np. do podjęcia pracy albo poddania się leczeniu.

Sądem do którego składa się wniosek o odroczenie wykonania kary jest sąd, który w pierwszej instancji wydał wyrok skazujący. Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 80 zł. Można ją wpłacić w kasie w sądzie lub przelewem na konto sądu ze wskazaniem, że dotyczy wniosku o odroczenie wykonania kary oraz z podaniem imienia i nazwiska skazanego i sygnatury akt sprawy w której nastąpiło skazanie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: