Zostałeś skazany? No i co teraz?

Daniel Anweiler        05 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Zostałeś skazany. Co dalejZostałeś skazany na BZ-tę czyli na karę więzienia bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. No to co masz teraz zrobić.

Prawna pomoc w „gardłowej” sprawie.

Nieczęstym wnioskiem do Sądu po skazaniu na karę pozbawienia wolności jest wniosek o odroczenie wykonania tej kary lub o dozór elektroniczny. Możesz, a właściwie powinieneś złożyć taki wniosek, zaraz po uprawomocnieniu się wyroku skazującego nas na karę pozbawienia wolności. Z doświadczenia wiem, że lepiej nie czekać na „zaproszenie” z Zakładu Karnego, bo wtedy może być już za późno na odraczanie kary. Zostaniesz zatrzymany przez Policję i dostarczony do odbycia kary do najbliższego ZK.

Zatem kiedy możesz starać się o odroczenie wykonania kary?

Odroczenie kary przysługuje na okres do roku jeżeli jej natychmiastowe wykonanie pociągałoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Na przykład skazany jest jedynym żywicielem rodziny, opiekuje się chorą osobą lub sam jest chory, ale nie w takim stopniu, że osadzenie go w zakładzie karnym zagrażałoby jego życiu lub zdrowiu jednakże musi leczyć się na wolności, gdyż w warunkach więziennych takie leczenie nie jest możliwe. Także rodzic samotnie wychowujący dziecko lub kobieta ciężarna mogą uzyskać odroczenie wykonania kary nawet na okres do 3 lat po urodzeniu się dziecka.

Odroczenie wykonania kary jest możliwe także w przypadku gdy skazany choruje psychicznie lub na inna ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie kary. Za ciężką chorobę uważa się taką, która jest na tyle poważna, że umieszczenie w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowoduje poważnie niebezpieczeństwo dla zdrowia. W tych przypadkach po zasięgnięciu opinii biegłych wskazującej, że skazany jest chory i osadzenie go w zakładzie karnym zagraża jego życiu lub zdrowiu sąd odracza wykonanie kary. Nie ma tutaj żadnej dowolności w rozstrzygnięciu sądu.

Sąd może udzielić odroczenia kilkukrotnie, ale nie dłużej niż max na rok. Okres odroczenia biegnie od daty wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu wykonania kary. W takim postanowieniu sąd może zobowiązać skazanego np. do podjęcia pracy albo poddania się leczeniu.

Sądem do którego składa się wniosek o odroczenie wykonania kary jest sąd, który w pierwszej instancji wydał wyrok skazujący. Wniosek o odroczenie wykonania kary podlega opłacie 80 zł. Można ją wpłacić w kasie w sądzie lub przelewem na konto sądu ze wskazaniem, że dotyczy wniosku o odroczenie wykonania kary oraz z podaniem imienia i nazwiska skazanego i sygnatury akt sprawy w której nastąpiło skazanie.

We wniosku o odroczenie wykonania kary koniecznie trzeba zawrzeć wniosek o wstrzymanie jej wykonania do czasu rozstrzygnięcia wniosku o odroczenie. Inaczej samo postępowanie o odroczenie nie wstrzyma wysłanie „biletu”. O wstrzymaniu wykonania kary przeczytasz tutaj.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Kancelaria Adwokacka Daniel Anweiler Adwokat z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem anweiler@zubek-gatner.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: