Warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu połowy kary – okoliczności osobiste sprawcy

Daniel Anweiler        29 września 2017        Komentarze (0)

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wiesz już z poprzedniego wpisu ile kary musi upłynąć żebyś mógł starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Jednak jak wszystko na świecie nie jest tak, że jak odbędziesz połowę czy więcej kary to Cię z automatu na podstawie Twojego wniosku wypuszczą z Zakładu Karnego.

Oprócz przesłanek formalnych czyli czasu sąd ocenia jeszcze inne okoliczności.

Sąd ocenia czy Twoja postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Co to wszystko oznacza?

  1. Twoja postawa, właściwości i warunki osobiste: czyli to czy zostałeś skazany pierwszy raz czy po raz kolejny. Czy udzielono Ci już warunkowego przedterminowego zwolnienia w czasie którego popełniłeś przestępstwo. Znaczenie ma też rodzaj przestępstwa czyli jakie naruszyłeś swoim czynem dobro chronione prawem tj. np. życie i zdrowie ludzkie,
  2. Okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary: okoliczności popełnienia przestępstwa są jeszcze raz ocenianie pod kontem pozytywnej prognozy kryminologicznej po opuszczeniu zakładu karnego. Zachowanie po popełnieniu przestępstwa jest ocenianie w zakresie zachowania w czasie odbywanie kary ale także wcześniej z czasu całego procesu karnego. Co do zachowanie w czasie odbywania kary to większe znaczenie ma zachowanie podczas przepustek i przerw w karze niż samo zachowanie w samym zakładzie karnym choć ono ma także duże znaczenie.

Obecnie przyjmuje się, że nie można uzależniać warunkowego przedterminowego zwolnienia z tym czy naprawiłeś szkodę pokrzywdzonemu lub wywiązałeś się w pełni z innych nałożonych na Ciebie środków karych.

Sąd orzekając o Twoim warunkowym przedterminowym zwolnieniu bierze pod uwagę wszystkie wskazane okoliczności i dokonuje ich oceny decydując czy uzasadniają one zwolnienie Cię warunkowo z reszty kary.

Jeżeli chciałbyś złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie skontaktuj się. Pomogę Ci w ocenie sprawy i napisaniu wniosku.

*****

Może Cię zainteresować.

Przerwa w karze prac społecznych. >>

Różnice pomiędzy odroczeniem a przerwą w karze. >>

Przerwa, jeszcze jedna przerwa … >>

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: