Typy zakładów karnych i klasyfikacja skazanych

Daniel Anweiler        19 stycznia 2017        Komentarze (0)

Typy zakładów karnychMoże się zdarzyć, że sąd pozostanie głuchy na Twoje argumenty i będziesz musieć odbyć karę w zakładzie karnym. Warto zatem wiedzieć jakie zakłady karne są w Polsce i jak odbywa się „przydział” więźniów do konkretnych zakładów.

W Polsce mamy kilka typów zakładów karnych. Po kolei od najlżejszych mamy zakłady karne dla młodocianych, zakłady karne dla odbywających karę po raz pierwszy, zakłady karne dla recydywistów penitencjarnych czyli tych, którzy po raz kolejny odbywają karę a także zakłady karne dla tych co odbywają karę areszty wojskowego. Zakłady karne mogą być zorganizowane w zakłady karne typu zamkniętego, półotwartego i otwartego. Różnice w odbywaniu kary w każdym z tych zakładów karnych polegają na sposobie zabezpieczenia zakładu karnego oraz na możliwości poruszania się w obrębie zakładu oraz poza nim przez osadzonych.

Jako okoliczności decydują gdzie się trafi i kto o tym decyduje?

O tym do jakiego zakładu karnego trafisz decyduje komisja penitencjarna działająca w każdym areszcie śledczym do którego najpierw trafiasz gdy masz odbyć karę. To ona określa, jeżeli nie było to wskazane w wyroku do jakiego typu zakładu karnego masz trafić i w jakim systemie masz odbywać wyrok. Komisja zbierze się w Twojej sprawie w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia odbywania kary i przydzieli Cię do zakładu karnego. O tym do jakiego zakładu karnego trafisz decyduje w szczególności na jaką karę zostałeś skazany i czy jest to skazanie po raz pierwszy.

I tak skazanego odbywającego karę w systemie programowanego oddziaływania osadza się w zakładzie karnym typu półotwartego, chyba że szczególne okoliczności uzasadniają osadzenie go w zakładzie karnym typu zamkniętego. Skazanego za przestępstwo nieumyślne lub odbywającego zastępczą karę pozbawienia wolności albo karę aresztu osadza się w zakładzie karnym typu półotwartego, chyba że szczególne okoliczności przemawiają za osadzeniem go w zakładzie karnym innego typu.

W zakładzie karnym typu zamkniętego osadza się w szczególności:

1) skazanego za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstw, chyba że szczególne okoliczności przemawiają przeciwko takiemu osadzeniu, co nie dotyczy skazanych uznanych za stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu,

2) skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo na karę 25 lat pozbawienia wolności,

3) skazanego będącego świadkiem koronnym.

Przydział do danego rodzaju zakładu karnego nie jest raz na zawsze. Można starać się o jego zmianę.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: