Przerwa w karze

Daniel Anweiler        07 kwietnia 2016        Komentarze (0)

poprzednim wpisie omówiłem jak można dostać odroczenie wykonania kary. W niniejszym wpisie pokaże Ci, co zrobić jeśli nie uda się odroczyć wykonania kary i będzie trzeba odsiedzieć trochę za kratami. Taka odsiadka nie zawsze musi być w jednym kawałku. Ustawodawca przewiduje, że można starać się o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności. 

Wniosek o przerwę możesz złożyć sam, a także taki wniosek może złożyć dyrektor zakładu karnego, w którym akurat przebywasz.

Sąd udziela automatycznej przerwy w odbywaniu kary, gdy cierpisz na chorobę psychiczną lub na inna ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie kary. Za ciężką chorobę uważa się taką, która jest na tyle poważna, że przebywanie w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowoduje poważnie niebezpieczeństwo dla zdrowia. W takich przypadkach sąd zarządza sporządzenie opinii przez biegłych lekarzy i na jej podstawie orzeka o przerwie w karze.  Jeżeli biegli stwierdzą, że jesteś chory psychicznie lub cierpisz na inna ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie kary, Sąd musi udzielić przerwy w wykonaniu kary. Okres,  na jaki udziela się w tym przypadku przerwy nie jest ściśle określony. Ustawa wskazuje, że przerwa trwa aż do ustania przeszkody w odbywaniu kary, czyli wyzdrowienia.

Najczęściej sądy orzekają o przerwie w karze na wniosek osadzonego, gdy przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste skazanego. W szczególności są to choroba inna niż wskazana powyżej, choroba członka rodziny, konieczność pomocy rodzinie, która pozostaje bez środków do życia i inne tym podobne przesłanki. Przerwa jest udzielana na okres do jednego roku. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko lub kobiety ciężarnej przerwa w karze może być orzeczona na okres do 3 lat po urodzeniu się dziecka.

Przerwy w karze udziela sąd penitencjarny,  czyli sąd okręgowy właściwy dla zakładu karnego, w którym akurat przebywasz. Ten sąd pozostaje właściwy do końca odbywania wyroku w zakresie orzekania o kolejnych przerwach.

Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego chyba, że zachodzi przypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

Wniosek o przerwę w karze podlega opłacie w wysokości 60 zł.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: