Anatomia przestępstwa 001

Daniel Anweiler        15 listopada 2018        Komentarze (0)

Anatomia przestępstwaWiele razy jestem pytany przez moich klientów co oznaczają te wszystkie prawnicze sformułowania w kodeksie karnym. Co to jest strona przedmiotowa przestępstwa, podmiot, zamiar ewentualny czy też jaka jest różnica miedzy zbrodnią czy występkiem i po co ten podział. Wszystko to można sprowadzić do pytania „z czego składa się przestępstwo?”.

Zaczynam zatem odszyfrowywanie kodu prawnego, zaczynamy – „Anatomię Przestępstwa„.

Zgodnie z polskim prawem za przestępstwo uważa się czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomym. Co to wszystko oznacza?

Po pierwsze czyn przez nas popełniony czyli nasze zachowanie (działanie lub zaniechanie) musi być określone jako czyn zabroniony w ustawie karnej w chwili jego popełnienia. Oznacza to, że tylko zachowanie wskazane jako zabronione w ustawie (kodeksie karnym lub innej ustawie) jest karane. Nie można też w późniejszej ustawie uznać, że jakieś zachowanie jest czynem zabronionym pomimo, że w chwili jego popełnienia takim przestępstwem nie było.

Ok, ale co to ten czyn zabroniony a gdzie przestępstwo.

Żeby można mówić o przestępstwie czyn zabroniony musi być jeszcze zawiniony tzn. można sprawcy przypisać winę (np osobom chorym psychicznie nie można przypisać winy co oznacza, że gdy popełnią czyn zabroniony nie odpowiadają za przestępstwo).

Czyn musi być też w społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomym.

Wszystkie te prawniczy wyrażenia – czyn, wina, społeczna szkodliwość czynu wymagają dalszego wyjaśnienia.

Jest zatem o czym pisać 😀. W kolejnych wpisach wyjaśnię jaka jest budowa przestępstwa a potem po kolei wezmę się za anatomię każdego z przestępstw w polskim systemie prawnym.

Zawieszenie postępowania wykonawczego

Daniel Anweiler        14 listopada 2018        Komentarze (0)

Warunkowe przedterminowe zwolnienieW poprzednim wpisie wskazałem, że zawieszenie postępowania wykonawczego różni się od odroczenia wykonania kary ale jeżeli zawieszenie postępowania wykonawczego miało miejsce z powodów dotyczących Twojego zdrowia to wcale nie jest mu tak daleko do odroczenia czy taż przerwy w karze. 

Zawieszenie postępowania wykonawczego

Zgodnie z art 15 § 2 k.k.w.  zawieszenie postępowania wykonawczego jest możliwe jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, a w szczególności jeżeli nie można ująć skazanego albo nie można wykonać wobec niego orzeczenia z powodu choroby psychicznej lub innej przewlekłej, ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się w całości lub w części na czas trwania przeszkody.

Podobnie określone są przesłanki do odroczenia kary w art 150 § 1 k.k.w. Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody.

Kto może się o zawieszenie postępowania wykonawczego starać

Zatem jak i kiedy starać się o zawieszenie postępowania wykonawczego. To postępowanie jest już ostatecznym środkiem po jaki można sięgnąć. Stoi na równi wraz z prośbą o ułaskawienie do Prezydenta RP. Oznacza to, że o zawieszenie postępowania warto a właściwie trzeba wystąpić w sytuacji gdy Twoja kara jest odraczana na okres związany z chorobę albo co 6 miesięcy otrzymujesz przerwę w karze ze względu na zdrowie. Wtedy zawieszenie postępowania jest koniczne i zasadne. Nie oznacza to, że kary nie ma ale oznacza to, że bez konieczności stresu i ciągłego myślenia o sprawie możesz się zająć ważniejszymi tematami jakimi jest Twoje zdrowie.

Zawieszenie postępowania wykonawczego nie oznacza, że sąd o Tobie zapomni. Będzie co jakiś czas sprawdzał czy Ci się poprawiło w sensie zdrowotnym. Nie będzie to jednak na tyle uciążliwe jak ciągła niepewność kolejnych wniosków i konieczność ich składania.

Jaki sąd jest właściwy do zawieszenia postępowania wykonawczego

Wniosek o zawieszenie postępowania składa się do sądu który zajmuje się wykonaniem Twojej kary. Wniosek nie podlega opłacie. Całość procedury będzie wymagała aby jeszcze raz pójść na badanie do biegłych, żeby sąd mógł na podstawie tejże opinii stwierdzić, że konieczne jest zawieszenie postępowania wykonawczego. Wraz z wnioskiem polecam a nawet zachęcam do składania wniosku o wstrzymanie wykonania kary.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania wykonawczego podlega zaskarżeniu. Można wnieść zażalenie do Sądu wyższej instancji.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary po odroczeniu

Daniel Anweiler        13 listopada 2018        Komentarze (0)

Z poprzedniego wpisu wiesz już, że po podwójnym odroczeniu kary na okres jednego roku możesz złożyć wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary jeżeli orzeczona wobec Ciebie kara nie przekracza jednego roku. Jeżeli czyn był popełniony przed 1 lipca 2015 roku to orzeczona kara nie może być wyższa niż dwa lata. Także jeżeli miałeś zawieszone postępowanie wykonawcze ze względu na okoliczności jakie mogły być podstawą odroczenia tj. np. ciężka choroba możesz starać się o warunkowe zawieszenie gdyż okres zawieszenia postępowania wykonawczego można wliczyć w okres odroczenia.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Oprócz warunków formalnych o których pisałem wyżej konieczne jest jeszcze spełnienie warunków materialnych tzn. sąd musi uzyskać przekonanie, że warto dać Ci jeszcze szansę. Pomimo przekonania sądu, jest to za zwyczaj ten sam sędzia, do udzielenia Ci odroczenia wykonania kary musisz jeszcze raz przekonać do warunkowego zawieszenia Twojej kary. Trochę łatwiej jest gdy kara była już zawieszona ale też nie jest prosto. Sąd bierze pod uwagę i to bardzo okoliczności, które doprowadziły do zarządzenia wykonania kary.

Jak przekonywać sąd do jeszcze jednej szansy?

Jeżeli wykonania kary zostało zarządzone ze względu na nie zapłacenie grzywny czy też nie wykonywanie obowiązku naprawienia szkody to trzeba zacząć spłacać grzywnę lub naprawiać szkodę. Nie można tego zrobić na pięć minut przed złożeniem wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania kary. Jeżeli udało się przekonać sąd do odroczenia wykonania kary trzeba od razu zacząć pracować, żeby móc po roku złożyć wniosek o warunkowe zawieszenie. Jeżeli masz problem z płaceniem grzywny złóż wniosek o jej rozłożenie na raty. Jeżeli nie wykonywałeś obowiązku naprawiać szkody zacznij ją naprawiać. Postaraj się dogadać z pokrzywdzonym na płacenie w ratach lub transzami. Nie zostawiaj tego na sam koniec.  W ciągu roku może się bardzo dużo wydarzyć.

Gdy nie miałeś wcześniej warunkowo zawieszonej kary to zacznij od początku okresu odroczenia kary pracować nad tym, żeby mieć dobrą opinię w swojej społeczności. Sąd przed wydaniem decyzji o warunkowym zawieszeniu wykonania kary sąd zasięgnie opinii kuratora i będzie się opierał na wywiadzie środowiskowym. No i chyba oczywiste nie popełniaj już więcej przestępstw.

Wszystko to co piszę powyżej ma znaczenie gdyż sąd decydując o warunkowym zawieszeniu wykonania kary musi wsiąść pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Czyli już od momentu otrzymania odroczenia wykonania kary trzeba pracować na warunkowe zawieszenie jej wykonania. 

Joliet Jail

Daniel Anweiler        12 listopada 2018        Komentarze (0)

Jeżeli ktoś jeszcze nie wie o jakie dokładnie więzienie chodzi spieszę poinformować, że było to więzienie, którego mury wzięły udział w filmie jak „The Blues Brothers” czy serialu „Prison Break”. Oba uznane za kultowe.

W tym pierwszym służyło w pierwszej ze scen kiedy Jake Blues wychodzi właśnie po odbyciu kary z tego więzienia. W tym drugim było pokazywane jako więzienie z tegoż serialu w scenach kręconych na zewnątrz. Tu wyjście z więzienia trwało trochę dłużej.

Więzienie zostało otwarte w 1858 roku i było czynnym więzieniem aż do 2002 roku. Zamknięcie nastąpiło głównie z powodu braku możliwości przebudowy i dostosowania do nowych standardów więziennych dla skazanych. Dla przykładu aż do 1910 nie było w calach bieżącej wody oraz toalet.

W czasie gdy było czynnym więzieniem karę odbywało w nim ponad 1200 skazanych. Z ciekawostek można podać, że w 1975 roku członkowie gangów z Chicago przejęli jeden z oddziałów wiezienie i wzięli zakładników a powodem tego był fakt, że mieli zostać przetransportowani do innych więzień. Sytuację udało się rozwiązać choć życie stracił jeden z byłych członków gangu, który mediował pomiędzy stronami.

Samo więzienie w latach 90 i 2000 aż do zamknięcia było przeludnione osiągając liczbę osadzonych do 1300 osób. Jednocześnie było miejscem gdzie przybywali nowo osadzeni, byli klasyfikowani i transportowani do innych więzień. Co roku było to ok. 20 000 osób.

Joliet Jail od 2018 roku jest miejscem, które można zwiedzić w ramach muzeum miasta Joliet podróżując po słynnej Route 66, która zaczyn się w Chicago.

Oprócz pojawienia się w filmach czy serialach więzienie Joliet jest także wspomniane przez Boba Dylana w piosence „Percy’s Song” z albumu „The Times They Are A-Changin'”.

Photo by Robert Hickerson on Unsplash

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%99zienie_Joliet
https://en.wikipedia.org/wiki/Joliet_Correctional_Center

Movies

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Daniel Anweiler        08 listopada 2018        2 komentarze

Warunkowe przedterminowe zwolnienieW jednym z wpisów omówiłem już kwestie co zrobić gdy uzyska się dwa odroczenia wykonania kary. Teraz pogłębię temat. Wiesz już też z wpisu, że zawieszenie postępowania wykonawczego może też wliczać się do okresu odroczenia kary. Jednym słowem jeżeli z tych samych powodów miałeś odroczoną karę lub zawieszone postępowania wykonawcze to możesz się starać o warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Niestety nie ma tak prosto. Kara orzeczona nie może przekraczać jednego roku. Tylko w przypadku kiedy popełniłeś czyn przed 1 lipca 2015 roku to możesz się starać o warunkowe zawieszenie wyroku gdzie kara orzeczona nie przekracza 2 lat.

Co po upływie roku od uzyskania pierwszego odroczenia należy zatem zrobić. Najpierw trzeba dokładnie sprawdzić kiedy przypada data końca odroczenia. Jest to na tyle ważne gdyż sąd może zarządzić doprowadzenie do zakładu karnego bez wzywania do stawienia. W związku z tym trzeba zaraz z upływem terminu odroczenia złożyć wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary. Wraz z samym wnioskiem trzeba złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary gdyż sam wniosek o warunkowe zawieszenie nie wstrzymuje tego, że możemy zostać doprowadzeni lub otrzymać „bilet” do zakładu karnego.

Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary podlega opłacie. Jest to 100 zł. Opłatę można wnieść na konto sądu albo gotówką w kasie sądu.

W samym wniosku oprócz zawarcia wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku trzeba zawrzeć uzasadnienie, które przekona sąd,  że warto dać ci szansę i po rocznym odroczeniu warunkowo zawiesić wykonanie kary. O tym szczegółowo napiszę w kolejnym wpisie.