Warunkowe zwolnienie po odbyciu połowy kary

Daniel Anweiler        27 września 2017        4 komentarze

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty karyCzęsto spotykam się z pytaniem ile muszę odsiedzieć, żeby wyjść przed końcem kary. O warunkowe zwolnienie o którym mowa dzisiaj możesz starać się po odbyciu części kary. Instytucja tą określają przepisy kodeksu karnego. Różni się ona od warunkowego przedterminowego zwolnienia po dwóch przerwach wskazanej w kodeksie karnym wykonawczym.

Ile kary trzeba odsiedzieć aby uzyskać warunkowe zwolnienie?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego możesz wystąpić z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu połowy kary. Nie ma żadnego limitu kary, którą trzeba koniecznie odbyć. Swego czasu regulacja warunkowego przedterminowego zwolnienia wymagała odbycia przynajmniej 6 miesięcy kary.

Skazanie w recydywie i multirecydywie.

Kodeks karny zaostrza warunek czasu odbycia kary pozbawiania wolności w przypadku skazania w recydywie i multurecydywie. W pierwszym przypadku musisz odsiedzieć 2/3 kary a w przypadku multirecydywy 3/4 kary. W przypadku skazania na 25 lat pozbawienia wolności warunkowe przedterminowe zwolnienie jest możliwe po odbyciu 15 lat kary a w przypadku kary dożywocia po 25 latach odbywania kary.

Przepisy dotyczące miltirecydywistów stosuje się także do sprawcy, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Co należy rozumieć przez odbycie kary?

Kara odbyta to ta kara jaką w sprawie odbywasz w zakładzie karnym ale także zaliczony na poczet tejże kary areszt tymczasowy i zatrzymanie.

Czy sąd może zmienić okresy, które trzeba odsiedzieć aby starać się o przedterminowe zwolnienie?

Sąd nie może w wyroku skrócić okresu jaki musisz odsiedzieć, żeby skorzystać z warunkowego przedterminowego zwolnienia. Może jednak okres taki zaostrzyć w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Jeżeli chcesz skorzystać z warunkowego przedterminowego zwolnienia skontaktuj się.

*****

Może Cię zainteresować.

Przerwa w karze prac społecznych. >>

Różnice pomiędzy odroczeniem a przerwą w karze. >>

Przerwa, jeszcze jedna przerwa … >>

Przepustki losowe

Daniel Anweiler        26 września 2017        Komentarze (0)

Przepustki losoweW związku z osadzeniem Cię w Zakładzie Karnym czy Areszcie Śledczym mogą się wiązać dość przykre skutki związane z odizolowaniem Cię  od wydarzeń rodzinnych mających ogromne znaczenie dla Ciebie tj. ślub, chrzciny, komunia czy pogrzeb.

Co można w takiej sytuacji zrobić?

Możesz starać się o przepustkę „losową” na czas do 5 dni.

Procedura udzielania przepustek

Przepustek udziela Dyrektor Zakładu Karnego w którym odbywasz karę. Wniosek o przepustkę musi być wystosowany bezpośrednio do dyrektora. Taki wniosek należy uzasadnić. Okoliczności, które uprawniają Cię do wystąpienia o przepustkę losową to odwiedzenia poważnie chorego członka rodziny, uczestnictwo w pogrzebie członka rodziny lub osoby najbliższej oraz w innych wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego. Te inne wypadki szczególnie ważne dla skazanego są nieokreślone wprost ale może to być urodzenie się dziecka, wesele w rodzinie, chrzest, komunia, egzamin końcowy czy nawet istotne transakcje biznesowe.

Z asystą konwoju czy bez asysty.

Decyzję o tym podejmuje Dyrektor Zakładu jednakże asysta konwoju lub osoby godnej zaufania nie jest obligatoryjna. Każdorazowa ocena tego czy możesz opuścić zakład karny z asystą czy bez zależy od dyrektora i jego oceny Twojej postawy.

Przed wydaniem przepustki losowej sporządza się obligatoryjnie prognozę kryminologiczno-społeczną, jednakże negatywna ocena nie jest przesądzająca o tym, że takiej przepustki nie dostaniesz. Oznaczać może, że będziesz miał przydzieloną asystę.

Odwołanie

Na nieudzielenie zgody na przepustkę losową przysługuje Ci skarga do sędziego penitencjarnego jaki i również możliwość zaskarżenia decyzji do sądu penitencjarnego.

Tymczasowo aresztowany odbywający karę pozbawienia wolności

Udzielenie przepustki losowej gdy jesteś tymczasowo aresztowanemu ale masz prawa i obowiązki skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności wymaga wydania zarządzenia o zgodzie przez organ, do którego dyspozycji pozostajesz czyli sadu lub prokuratury.

*****

Warto przeczytać.

Jesteś skazany. Jakie masz prawa. >>

Korzystanie z telefonu w Areszcie Śledczym. >>

Czym tymczasowe aresztowanie różni się od odbywania kary. >>

Co dalej po uzyskaniu zgody na jazdę z blokadą alkoholową

Daniel Anweiler        25 września 2017        2 komentarze

Uzyskałeś od sądu zgodę na założenie w swoim samochodzie blokady alkoholowej po połowie okresu zakazu prowadzenia samochodu.

Co dalej ze zgodą na prowadzenie pojazdu z blokadą alkoholową?

Po tym jak sąd udzieli Ci zgody na prowadzenie pojazdu z blokadą alkoholową to informację o tym przesyła do odpowiedniego wydziału komunikacji. Tutaj zaczyna się rozróżnienie co może się wydarzyć dalej. Otóż gdy masz zakaz orzeczony na rok to odbierasz prawo jazdy z adnotacją, że możesz prowadzić tylko pojazd z blokadą alkoholową. Gdy zakaz orzeczony był powyżej roku to w wydziale komunikacji otrzymasz skierowanie do WORD w celu odbycia egzaminu na prawo jazdy. Jest to egzamin kontrolny ale obejmuje on cześć zarówno teoretyczną jak i praktyczną.

Jak zdasz egzamin udajesz się z wynikiem do wydziału komunikacji po odebranie prawa jazdy z adnotacją, że wolno Ci prowadzić tylko samochód z blokadą alkoholową.

Niestety na tym jeszcze nie koniec. Musisz zamontować z aucie blokadę alkoholową. Istnieją na rynku firmy, które się tym zajmują. Założą Ci blokadę w aucie i odpowiednio skalibrują. Nie musisz jej kupować większość firm oferuje także wynajem takich blokad.

Po montażu musisz udać się jeszcze na Stację Diagnostyczną, która potwierdzi, że blokada działa poprawnie. Wszystkie dokumenty potwierdzające sprawność sprzętu woź ze sobą na wypadek kontroli drogowej przez Policję.

Teraz możesz spokojnie wsiąść za kierownicę i gaz do dechy 😉

Jeżeli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy przy uzyskaniu zgody sądu na prowadzenie pojazdu z blokadą alkoholową zachęcam Cię do kontaktu.

Jakiej kary nie odbędziesz w dozorze elektronicznym

Daniel Anweiler        22 września 2017        Komentarze (0)

Dostałeś „bilet” do zakładu karnego i teraz zastanawiasz się co zrobić. Słyszałeś kiedyś o dozorze elektronicznym i myślisz „znajdę w necie jakiś wzór wniosku i złoże”. Do części kar związanych z pobytem w Zakładzie Karnym rzeczywiście dozór elektroniczny ma zastosowanie. Jadnak nie do wszystkich.

Jakich kar nie można odbyć w dozorze elektronicznym.

Przede wszystkim nie można odbyć kary pozbawienia wolności która jest większa niż jeden rok albo jeżeli suma kar do odbycia jest większa niż jeden rok. W takich przypadkach nie można skorzystać z dozoru elektronicznego. Kary trzeba odbyć lub skorzystać z innych instytucji prawa karnego wykonawczego pozwalających na pozostanie na wolności. Z dozoru nie może także skorzystać osoba skazana w warunkach multirecydywy. 

Co z karami mniejszymi niż rok np z aresztem?

Kara aresztu wiąże się także z pozbawienie wolności zatem czemu nie można by jej odbyć w dozorze elektronicznym. Niestety dla osoby wobec której orzeczono areszt za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe nie może być zastosowany dozór elektroniczny gdyż tak stanowią przepisy prawa o dozorze. To samo dotyczy zastępczej kary aresztu za wykroczenie i wykroczenie skarbowe. Nie można także skorzystać z dobrodziejstwa dozoru elektronicznego w przypadku kary porządkowej, środków przymusu polegających na pozbawieniu wolności oraz karze aresztu wojskowego.

Co zatem zrobić w przypadku skazania na takie kary?

W szczególności możliwością jaka pozostaje jest skorzystanie z odroczenia kary aresztu czy zastępczej kary aresztu. O przesłankach odroczenia możesz przeczytać tutaj. Pozostałe opcje są zależne od szczegółów sprawy.

*****

Może Cię też zainteresować.

Odroczenie kary – przesłanki obligatoryjne >>

Odroczenie, odroczenie … i co dalej? >>

Różnice pomiędzy odroczeniem a przerwą w karze >>

Posiedzenie w sprawie SDE

Daniel Anweiler        20 września 2017        Komentarze (0)

Jak już wcześniej pisałem dozór elektroniczny jest często ostatnią deską ratunku przed odsiadką w zakładzie karnym. Zatem złożyłeś już wniosek o dozór elektroniczny. Sprawdzono już czy możliwości techniczne pozwalają na założenie dozoru elektronicznego u Ciebie i kurator był też na wywiadzie. Wykonanie kary zostało wstrzymane.

Teraz czekasz na termin posiedzenia.

Co dzieje się na posiedzeniu o SDE?

Po wywołaniu sprawy i jej przedstawieniu przez sędziego rozpoznającego sprawę zostaniesz zapytany czy podtrzymujesz swój wniosek. Warto wtedy podać swoje uzasadnienie dla złożenia wniosku, okoliczności po popełnianiu czynu uzasadniające przyznanie Ci prawa do odbywania kary w drodze dozoru elektronicznego. Wtedy Sąd pouczy Cię o wszystkich okolicznościach związanych z dozorem elektronicznym i każe Ci zaczekać na swoją decyzję przed salą rozpraw.

Sąd wyraził Ci zgodę na odbycie kary w drodze SDE. Musisz jeszcze podpisać odpowiednie pouczenia i dokumenty podane przez sąd i możesz zacząć odbywać kare w dozorze. Pamiętaj, żeby zadzwonić na podany przez Sąd nr telefonu do podmiotu nadzorującego wykonywanie dozoru elektronicznego i to jak najszybciej, żeby mogli przyjść i zamontować odpowiednie urządzenie.

No i możesz zacząć odbywać karę w dozorze elektronicznym.

*****

Może Cię też zainteresować.

Co stanie się jak zerwiesz bransoletę dozoru elektronicznego >>

Dlaczego czasem warto nie składać apelacji >>

Czy warto ukrywać się przed Policją >>