zamiana kary

Zamiana prac społecznych na grzywnę

Daniel Anweiler        06 sierpnia 2016        137 komentarzy

W kilku poprzednich wpisach opisałem możliwość zamiany kar na inne. W obecnie obowiązujących przepisach prawa karnego zamiana kar na inne jest nieco inaczej regulowana niż było to poprzednio. Zmiana dotyczy w szczególności kary ograniczenia wolności.Kara ograniczenia wolności może być orzeczona już w wyroku albo może być karą zamienioną z kary więzienia w zawieszeniu przy rozpatrywaniu przez […]

Kara ograniczenia wolności czyli praca na cele społeczne

Daniel Anweiler        06 czerwca 2016        4 komentarze

Każdy wie na czym polega kara pozbawienia wolności oraz na czym polega kara grzywny. Spotykam się jednak czasem z pytaniami na czym polega kara ograniczenia wolności.Otóż kara ograniczenia wolności to nie częściowe pozbawienia wolności czy też ograniczenie tej wolności do jakiegoś miejsca lub ograniczenie jej w czasie. Muszę przyznać, że nazwa jest myląca i sam […]

Kiedy można wystąpić z wnioskiem o dozór elektroniczny

Daniel Anweiler        31 maja 2016        7 komentarzy

W związku z tym, że od 15 kwietnia 2016 roku można ponownie występować o dozór elektroniczny spotykam się przez ostatni miesiąc z wieloma pytaniami kto może wystąpić o przyznanie dozoru elektronicznego w nowych przepisach. Spieszę z informacją, że w tym zakresie nie zmieniło się nic w porównaniu z przepisami jakie obowiązywały do 30 czerwca 2015 roku.Oznacza to, że […]

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Daniel Anweiler        27 maja 2016        80 komentarzy

Jeżeli masz problemy z zapłatą grzywny i nawet rozłożenie jej na raty nie okazało się pomocne, a prace społeczne w zamian za grzywnę jakoś Ci nie leżą to może się zdarzyć, że sąd zamieni Twoją karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności. Oczywiście pod warunkiem, że spełnią się przesłanki o których poniżej.Sąd zarządza zastępczą karę więzienia gdy […]

Zamiana kary pozbawienia wolności. Kiedy jest niemożliwa?

Daniel Anweiler                197 komentarzy

W poprzednim wpisie o zamianie kary pokazałem Ci, że możesz starać się o zamianę swojej kary pozbawienia wolności na grzywnę lub karę ograniczenia wolności.W praktyce wygląda to tak, że sąd zastanawiając się nad zarządzeniem Ci kary powinien z urzędu zastanowić się czy zamiast orzec o zarządzeniu kary pozbawienia wolności zamienić Ci karę na grzywnę albo […]