zakłady karne

Korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z telefonu

Daniel Anweiler        01 lutego 2017        Komentarze (0)

W kilku poprzednich wpisać omówiłem kwestie związane z kontaktowaniem się z tymczasowo aresztowanym. Więcej możesz przeczytać tutaj.Tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu w celu kontaktowania się ze swoim obrońca lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ do dyspozycji którego pozostajesz może wyrazić zgodę na to żebyś mógł korzystać z telefonu […]

Rodzaje zakładów karnych

Daniel Anweiler        23 stycznia 2017        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie o typach zakładów karnych podałem jakie są rodzaje zakładów i jak odbywa się klasyfikacja skazanych. Dla uproszczenia klasyfikacji skazanych Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności wprowadza oznaczenia literowe dla poszczególnych zakładów karnych i systemów wykonywania kar.1) rodzaje zakładów karnych oznacza się literami:a) zakład karny dla młodocianych – M,b) zakład karny dla odbywających karę […]

Typy zakładów karnych i klasyfikacja skazanych

Daniel Anweiler        19 stycznia 2017        Komentarze (0)

Może się zdarzyć, że sąd pozostanie głuchy na Twoje argumenty i będziesz musieć odbyć karę w zakładzie karnym. Warto zatem wiedzieć jakie zakłady karne są w Polsce i jak odbywa się „przydział” więźniów do konkretnych zakładów.W Polsce mamy kilka typów zakładów karnych. Po kolei od najlżejszych mamy zakłady karne dla młodocianych, zakłady karne dla odbywających […]