Program Pracy Więźniów

Zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym uchwalone ponad politycznymi podziałami

Daniel Anweiler        02 stycznia 2017        Komentarze (0)

W poprzednich wpisach informowałem, że Ministerstwo Sprawiedliwości przeszło od zapowiedzi do czynów i złożyło projekt zmiany przepsiów kodeksu karnego wykonawczego umożliwiającego pracę więźniów. Zaproponowane zmiany zostały bardzo szybko procedowane w Sejmie.Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 roku tylko przy jednym głosie wstrzymującym się Sejm przyjał ustawę o zmianie kodeksu karnego wykonawczego. Przebieg prac legislacyjnych […]

W poprzednim wpisie pisałem o tym, że projekt zmiany w przepisach Kodeksu Karnego Wykonawczego jest już rozpatrywany przez Sejm. Po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt ustawy trafił do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.Komisja po zapoznaniu się z projektem ustawy sporządziła sprawozdanie w którym wnosi o uchwalenie przez Sejm ustawy o treści zaproponowanej przez Radę Ministrów […]

Praca więźniów – zmiany prawa już w Sejmie

Daniel Anweiler        05 listopada 2016        Komentarze (0)

W poprzednich wpisach informowałem o pomyśle Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący pracy więźniów. Nosi on nazwę Program Pracy Więźniów.W ślad za pomysłem poszła także zmiana w przepisach dotyczących pracy osadzonych w Zakładach Karnych. Obecnie projekt zmiany Kodeksu Karnego Wykonawczego został wniesiony do Sejmu i jest po etapie I czytania na posiedzeniu Sejmu.Swoje stanowisko wyraziły wobec projektu Krajowa […]

Więźniowie już pracują!

Daniel Anweiler        09 czerwca 2016        Komentarze (0)

Jak pisałem poprzednio w Ministerstwie Sprawiedliwości powstał Program Pracy Więźniów. Ma on polegać m.in. na budowie hal produkcyjnych w których zajęcie znajdą więźniowie osadzeni w Zakładach Karnych.W dniu 2 czerwca 2016 roku otwarto pierwszą halę produkcyjna przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Jest to hala stolarsko – tapicerska w któej może pracować co najmniej 150 osadzonych. Więcej informacji […]

Więźniowie będą pracować na swoje utrzymanie?

Daniel Anweiler        27 kwietnia 2016        Komentarze (0)

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Sprawiedliwości  zaprezentowało projekt zmian w zasadach odbywania kary pozbawienia wolności.Zgodnie z projektem samorządy będą mogły zatrudniać więźniów do prac do których wcześniej nie mogli być oni zatrudnieni tj. budowa wałów przeciwpowodziowych, mieszkań komunalnych. Również przedsiębiorcy będą mogli zatrudnić osadzonych uzyskując z tego tytułu ulgi. Osadzeni będą swoją pracą zarabiać na swoje […]