Koszty sądowe

Sąd penitencjarny

Daniel Anweiler        23 listopada 2017        Komentarze (0)

Z poprzedniego wpisu już wiesz jakie są organy w postępowaniu karnym wykonawczym. Jednym z nich jest sąd penitencjarny. Dla niego zastrzeżone są w kodeksie karnym wykonawczym określone uprawnienia. Jest ich wiele ale jest kilka najważniejszych jakie omówię. Sąd penitencjarny – co to za sąd? Sądem penitencjarnym są określone wydziały w Sądach okręgowych lub wyodrębnione sekcje […]

20000 pobrań e-booka

Daniel Anweiler        23 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Ponad 20 000 osób pobrało mój wniosek o rozłożenie grzywny na raty. Wszystkim, który mi zaufali i skorzystali z przygotowanego przeze mnie wzoru wniosku dziękuję. W razie wątpliwości czy pytań zapraszam do kontaktu.

Kiedy mam wpłacić grzywnę?

Daniel Anweiler        16 maja 2016        46 komentarzy

Spotykam się czasami z pytaniem moich klientów gdzie i kiedy mają wpłacić grzywnę i koszty postępowania sądowego zasądzone na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli nie składasz wniosku o rozłożenie grzywny na raty to wydział lub sekcja wykonywania orzeczeń wezwą Cię do zapłaty grzywny i kosztów w terminie 30 dni od dnia odebrania wezwania. Wezwanie będzie zawierało pouczenie, […]

Rozłożenie grzywny na raty

Daniel Anweiler        18 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Wiele razy spotkałem się z pytaniem czy grzywnę można spłacać ratami. Za zwyczaj było to za późno gdyż sąd podejmował już stosowne czynności wynikające z uchylania się od płacenia grzywny czyli wszczynał postępowanie o zarządzenie wykonania kary. Grzywnę trzeba bezwarunkowo wpłacić w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej zapłaty. Rozwiązaniem problemu braku wystarczającej […]

Przerwa w karze

Daniel Anweiler        07 kwietnia 2016        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie omówiłem zasady odroczenia wykonania kary. W niniejszym wpisie pokaże Ci, co zrobić jeśli nie uda się odroczyć wykonania kary i będzie trzeba odsiedzieć trochę za kratami. Można wnieść o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności.  Wniosek o przerwę możesz złożyć sam, a także taki wniosek może złożyć dyrektor zakładu karnego, w którym odsiadujesz karę. Sąd udziela […]