Czerwiec 2017

Co dalej po złożeniu wniosku o SDE?

Daniel Anweiler        06 czerwca 2017        2 komentarze

Złożyłeś wniosek o odbycie kary w drodze dozoru elektronicznego. Masz w ręku potwierdzenie jego złożenia. I co dalej? Podstawową kwestią jest złożenie do Sądu, który w pierwszej instancji wydał wyrok wobec Ciebie wniosku o wstrzymanie wykonania kary. Jeżeli tego wniosku nie złożysz to sąd I instancji nie będzie wiedział, że starasz się o dozór elektroniczny […]

Przedawnienie wykonania kary

Daniel Anweiler                Komentarze (0)

Dzisiaj krótko. Zostałeś skazany na karę i teraz się zastanawiasz czy i kiedy przedawni się jej wykonanie. Otóż zgodnie z art. 103 kodeksu karnego nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat: 1) 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą; 2) 15 – […]

Sąd nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących i skazał Cię na karę bezwzględną pozbawienia wolności. Wszystko teraz odbywa się tak szybko. Do domu dostajesz tzw. „bilet” i musisz się stawić za 2 tygodnie w Zakładzie Karnym do odbycia kary. Co tu teraz zrobić? Jeżeli Twoja kara jest nie większa niż 1 rok pozbawienia wolności to możesz […]

Prawidłowy adres do doręczeń

Daniel Anweiler        02 czerwca 2017        2 komentarze

W wielu sprawach wykonawczych spotykam się na samym początku z informacją od klienta, że nic w sprawie nie wiedział a tu nagle Policja i wezwania kierowane na stary adres z przed przeprowadzki. Czy masz obowiązek informowania sądu o każdej zmianie adresu nawet po prawomocnym wyroku? Odpowiedź jest jedna. TAK! Nie tylko z powodu, że tak […]

Zmiana postanowienia Sądu wykonawczego

Daniel Anweiler                Komentarze (0)

Pan Jan dostał karę więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę i obowiązek naprawienia szkody. Wszystko pięknie, ładnie wystarczy wpłacić spokojnie grzywnę oraz naprawić szkodę i wszystko będzie w porządku. Niestety Pan Jan wyjechał za granicę, nie odebrał pisma wzywającego do zapłaty z sądu i jakoś zapomniał o naprawieniu szkody. Potem się przeprowadził i nie podał nowego […]