Kwiecień 2016

Więźniowie będą pracować na swoje utrzymanie?

Daniel Anweiler        27 kwietnia 2016        Komentarze (0)

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Sprawiedliwości  zaprezentowało projekt zmian w zasadach odbywania kary pozbawienia wolności. Zgodnie z projektem samorządy będą mogły zatrudniać więźniów do prac do których wcześniej nie mogli być oni zatrudnieni tj. budowa wałów przeciwpowodziowych, mieszkań komunalnych. Również przedsiębiorcy będą mogli zatrudnić osadzonych uzyskując z tego tytułu ulgi. Osadzeni będą swoją pracą zarabiać na […]

Jak upoważnić adwokata zza krat?

Daniel Anweiler        26 kwietnia 2016        Komentarze (0)

W mojej codziennej praktyce spotykam się z sytuacjami gdy o pomoc prawną zgłaszają się do mnie osoby najbliższe osób zatrzymanych czy już tymczasowo aresztowanych albo osadzonych w Zakładzie Karnym do odbycia kary pozbawienia wolności. Podstawowym pytaniem jest zawsze czy mogą mnie upoważnić do obrony w imieniu pozbawionego wolności i jak to zrobić. W wielu przypadkach nie […]

Zamiana kary? Czy to w ogóle możliwe?

Daniel Anweiler        25 kwietnia 2016        102 komentarze

W poprzednich wpisach pokazał Ci, że skazanie na karę pozbawienia wolności nie jest jeszcze końcem świata. Możesz złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary. Jak już odbywasz karę możesz starać się o przerwę w karze. Po okresie co najmniej roku przerwy w karze możesz starać się o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary. W polskim prawnie […]

Rozłożenie grzywny na raty

Daniel Anweiler        18 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Wiele razy spotkałem się z pytaniem czy grzywnę można spłacać ratami. Za zwyczaj było to za późno gdyż sąd podejmował już stosowne czynności wynikające z uchylania się od płacenia grzywny czyli wszczynał postępowanie o zarządzenie wykonania kary. Grzywnę trzeba bezwarunkowo wpłacić w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej zapłaty. Rozwiązaniem problemu braku wystarczającej […]

Dozór elektroniczny powrócił!!!

Daniel Anweiler        15 kwietnia 2016        4 komentarze

Jak wskazywały wszystkie statystyki odbywanie kary w tym trybie było efektywne oraz nie kosztowało Skarbu Państwa tyle co osadzenie skazanego w Zakładzie Karnym. Było tylko kwestią czasu kiedy nastąpi powrót do poprzednich uregulowań prawnych dotyczących dozoru. Zatem z dniem dzisiejszym tj. 15.04.2016 roku można ponownie składać wnioski o odbycie kary pozbawienia wolności w drodze dozoru […]