Na czym polegają zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym

Daniel Anweiler        12 stycznia 2017        Komentarze (0)

Jak już wiele razy pisałem Ministerstwo Sprawiedliwości przygotował zmianę przepisów dotycząca pracy więźniów w Zakładach Karnych.

W dniu wczorajszym proces legislacyjny w Parlamencie się zakończył. Senat uchwalił ustawę bez poprawek. Teraz ustawa czeka na podpis Prezydenta i zgodnie ze swoimi zapisami wejdzie w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Mamy zatem już uchwaloną zmianę ustawy i w tym zakresie nie powinno się nic więcej zmienić. Przynajmniej na razie. Zobaczymy jak będzie to wszystko wyglądało w praktyce.

Pora więc przyjrzeć się jakie zmiany wprowadza nowelizacja w zakresie pracy więźniów.

Po pierwsze rozszerzona została możliwość wykonywanie przez więźniów nieodpłatnej pracy na rzecz nie tylko Służby Więziennej czy samorządu terytorialnego ale także na rzecz podmiotów dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa. Skazany będzie miał też możliwość pracy za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego na rzecz innych jednostek czy podmiotów i to w zakresie przekraczającym 90 godzin w miesiącu.

Zwiększeniu ulegnie potrącana kwota z wynagrodzenia więźniów otrzymywanego za odpłatną pracę. Zwiększenie będzie aż o 20 % z 25 % do 45 % na rzecz Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Zwiększona kwota potrącenia będzie przeznaczona na pokrycie ryczałtu dla pracodawców w związku z zatrudnieniem osób skazanych oraz na budowę infrastruktury produkcyjnej na terenie jednostek penitencjarnych.

Mają powstać hale produkcyjne w zakładach karnych typu zamkniętego, które będą wydzierżawione przedsiębiorcom aby mogli je wyposażyć w maszyny i prowadzić produkcję w oparciu o zatrudnienie skazanych.

W dłuższej perspektywie ma to dać więcej miejsc pracy w zamkniętych zakładach karnych i przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia wśród więźniów odbywających kary w zamkniętych Zakładach Karnych.

Zobaczymy jak w praktyce pójdzie budowa nowych hal produkcyjnych. Choć dotychczasowa praktyka napawa jednak optymizmem. O pracy więźniów w takiej hali pisałem już tutaj. Więcej informacji znajdziesz na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym czekają już tylko na podpis Prezydenta

Daniel Anweiler        11 stycznia 2017        Komentarze (0)

W dniu dzisiejszym Senat przyjął bez poprawek ustawę zmieniającą Kodeks Karny Wykonawczy. Zmiany, jak już wielokrotnie pisałem, dotyczą wprowadzenia szerszej możliwości pracy więźniów.

Teraz ustawa wędruje na biurko Prezydenta i czeka na jego podpis i publikację, żeby stać się obowiązującym prawem.

Czy nasi skazani mają się gorzej niż norwescy?

Daniel Anweiler        10 stycznia 2017        Komentarze (0)

Wczorajsze media obiegła informacja, że rozpoczęła się rozprawa apelacyjna w procesie Andersa Breivika, który wytoczył on Norwegii w związku z nieludzkim traktowaniem w norweskim więzieniu. Proces wygrał a apelację złożyło państwo norweskie. Więcej o procesie możesz przeczytać tutaj a o procesie apelacyjnym tutaj. W materiałach pasowych wskazywano jakie ma on do dyspozycji warunki bytowe.  W jakich warunkach odbywał karę i na jakie się skarżył możesz przeczytać tutaj.

A teraz wyobraź sobie, że ty trafiasz do polskiego więzienia. Jakie tu są przygotowanie dla Ciebie warunki?

O tym jakie prawa masz jako osadzony już pisałem. O warunkach bytowych osób osadzonych w zakładach karnych stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Tekst rozporządzenia znajdziesz tutaj. O tym jak więźniowie mieszkają i co mogą mieć w celi a co nie stanowi kodeks karny wykonawczy.

Więźniowie osadzani są w jedno lub wieloosobowych celach. Na jednego skazanego przypadać ma w normalnych warunkach nie mniej niż 3 m kwadratowe w tym ma mieć zapewnione miejsce do spania oraz do higieny osobistej oraz dopływ świeżego powierza. Skazanym zapewnia się trzy posiłki dziennie i w tym przyjemniej jeden ciepły posiłek oraz trzy razy dziennie napój.

Skazani mają prawo do korzystania z samoinkasującego aparatu telefonicznego. Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe. Może także za zgodą Dyrektora Zakładu mieć sprzęt audiowizualny czy komputerowy.

Skazany może w Zakładzie Karnym pracować, a już niedługo praca będzie jeszcze bardziej ułatwiona. O programie Pracy Więźniów pisałem tutaj.

Jak zatem widzisz nasze więzienia różnią się ale „tylko” nieznacznie od więzień w Norwegii.

Wyrok łączny – po co mi to?

Daniel Anweiler        04 stycznia 2017        Komentarze (0)

Masz kilka kar orzeczonych różnymi wyrokami. Musisz te kary odbyć po kolei. No i okazuje się, że jest to bardzo długi okres. Co zrobić? Odpowiedź jest prosta.

Złożyć wniosek o wyrok łączny.

W niniejszym wpisie nie będę omawiał jak wydawany jest wyrok łączny ani które wyroki podlegają połączeniu a które nie. Skupię się na korzyściach jaki może nieść za sobą wyrok łączny gdy ma się orzeczone kilka kar w szczególności kar więzienia.

Wyobraź sobie sytuację kiedy masz już jeden wyrok w zawieszeniu załóżmy, że jest to 4 miesiące pozbawienia wolności za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Niestety znowu zostajesz zatrzymany przez Policję za kółkiem i pod wpływem alkoholu czy też innej używki.

Nie kwestionujesz faktu prowadzenia pod wpływem a podstawowa kwestia jaka Cię interesuje to jaka będzie kara. Muszę Ci powiedzieć, że sądy i prokuratury bardzo restrykcyjnie patrzą na prowadzenia pod wpływem używek i za drugim razem nie zgodzą się na wyrok w zawieszeniu.

W Twoim przypadku, oprócz zakazu prowadzenia pojazdów, prokurator żąda kary np. 8 miesięcy pozbawienia wolności ale na tak zwane „bz” czyli bez zawieszenia wykonania kary. Sąd wymierzy Ci taką karę i co teraz?

Jak postąpić w takim przypadku możesz przeczytać we wpisie o odroczeniu kary więzienia. Jakie są przesłanki odroczenia możesz przeczytać tutaj. Co do pozostałych kwestii związanych z odraczaniem orzeczonych kar możesz przeczytać tutaj.

A co w przypadku gdy nie możesz się starać o odroczenie kary. Możliwe jest jej odbycie w drodze dozoru elektronicznego.

Jednak w życiu nie ma tak prosto a w sądzie zazwyczaj jest pod górę.

Nie możesz zapomnieć o poprzednim wyroku za jazdę pod wypływem alkoholu. W związku ze skazaniem za to samo w okresie próby sąd odwiesi Ci karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Jeżeli nie spełniasz przesłanek do odroczenia kary to w takim przypadku dozór elektroniczny nie przysługuje. Razem kara wyniesie 14 miesięcy a dozór możliwy jest w stosunku do kary lub kar pozbawienia wolności do roku.

Zatem gdy wizja odsiadki zagląda Ci w oczy warto pomyśleć o złożeniu wniosku o wyrok łączny, jeżeli spełniasz przesłanki do jego wydania.

Sąd wydając wyrok łączny zazwyczaj jako karę łączną orzeka karę niższą niż suma kar. Zatem jak dostaniesz karę łączną w wysokości 12 miesięcy to możesz starać się o jej odbycie w drodze dozoru elektronicznego. Także w przypadku odroczenia kary po dwóch odroczeniach możesz starać się o zawieszenie wykonania kary.

Zatem sam widzisz, że wyrok łączny może się przydać.

 

Zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym uchwalone ponad politycznymi podziałami

Daniel Anweiler        02 stycznia 2017        Komentarze (0)

W poprzednich wpisach informowałem, że Ministerstwo Sprawiedliwości przeszło od zapowiedzi do czynów i złożyło projekt zmiany przepsiów kodeksu karnego wykonawczego umożliwiającego pracę więźniów. Zaproponowane zmiany zostały bardzo szybko procedowane w Sejmie.

Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 roku tylko przy jednym głosie wstrzymującym się Sejm przyjał ustawę o zmianie kodeksu karnego wykonawczego. Przebieg prac legislacyjnych możesz śledzić tutaj. Tekst uchwalonej ustawy, który został przekazany do Senatu możesz przeczytać tutaj.

Teraz Senat na najbliższym posiedeniu 11 stycznia 2017 roku zajmie się ustawą.