Program Pracy Więźniów działa!!!

Daniel Anweiler        15 listopada 2017        2 komentarze

Program Pracy WięźniówDwa dni temu odbyła się konferencja prasowa w Ministerstwie Sprawiedliwości podsumowująca dotychczasowe działanie „Programu Pracy Więźniów”. [O programie możesz przeczytać tutaj >>]

W wyniku wprowadzenia tegoż programu z 36 % na 54 % wzrosło zatrudnienie wśród wszystkich skazanych. Znacząco wzrosła wysokość wpłat na alimenty przez skazanych. Wzrosły też wpływy z podatku do budżety Państwa. Budowane są hale produkcyjne mające zapewnić prace jeszcze większej liczbie skazanych.

O konferencji prasowej podsumowującej działanie programu możesz przeczytać na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Skrócenie okresu kary ograniczenia wolności

Daniel Anweiler        12 listopada 2017        Komentarze (0)

Skrócenie okresu kary ograniczenia wolności i środków karnychZ poprzednich wpisów wiesz już, że możliwe jest wcześniejsze wyjście z Zakładu Karnego na warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Poza karą pozbawienia wolności skróceniu może ulec także kara ograniczenia wolności czyli tzw. „odróbki”.

Kiedy możesz się starać o skrócenie okresu kary ograniczenia wolności.

Jeżeli odbyłeś przynajmniej połowę kary ograniczenia wolności przy czym przestrzegałeś porządku prawnego tzn. nie popełniłeś żadnego innego przestępstwa i przestrzegałeś nałożone na Ciebie obowiązki, orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną.

O zwolnieniu z reszty kary orzeka sąd wykonujący karę, na wniosek skazanego lub jego obrońcy, a także zawodowego kuratora sądowego.

We wniosku należy wskazać wszystkie okoliczności o jakich stanowi przepis czyli musisz wskazać, że przestrzegałeś porządku prawnego. Wystarczy samo stwierdzenie, sąd sprawdzi sobie i tak Twoją kartę karną. Musisz też napisać i udowodnić, że np. naprawiłeś szkodę na rzecz pokrzywdzonego. Oczywiście najistotniejsze jest to, że wykonywałeś karę ograniczenia wolność przynajmniej przez połowę czasu na jaki została wobec Ciebie orzeczona.

Po wskazaniu tych wszystkich przesłanek sąd zapozna się z nimi i jak stwierdzi, że wszystkie występują w Twoim przypadku może Cię zwolnić z reszty kary uznając  ją za wykonaną. Oznacza to, że od uprawomocnienia się orzeczenia o zwolnieniu Cię z reszty kary zaczyna biec termin potrzebny do zatarcia skazania.

Jeżeli masz orzeczoną wobec siebie karę ograniczenia wolności i odbyłeś już połowę lub zbliżasz się do połowy a nie wiesz czy możesz wystąpić o zwolnienie z reszty kary skontaktuj się.

*****

O warunkowym przedterminowym zwolnieniu przeczytasz tutaj >>

O okolicznościach jakie sąd bierze pod uwagę decydując o warunkowym przedterminowym zwolnieniu przeczytasz tutaj >>

O okresie próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu przeczytasz tutaj >>

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego

Daniel Anweiler        11 października 2017        Komentarze (0)

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznegoW przypadku SDE jest możliwe warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego. Okoliczności jakie bierze sąd penitencjarny pod uwagę są dokładnie takie same jak w przypadku „zwykłego” przedterminowego zwolnienia.

Ile kary trzeba odbyć, żeby starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego ?

W przypadku dozoru elektronicznego przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu stosuje się także przepisy kodeksu karnego. Zgodnie zatem z przepisami kodeksu karnego możesz wystąpić z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego po odbyciu połowy kary. Nie ma żadnego limitu kary, którą trzeba koniecznie odbyć.

Co w przypadku recydywy i multirecydywy?

Kodeks karny zaostrza warunek czasu odbycia kary pozbawiania wolności w przypadku skazania w recydywie i w tym przypadku musisz odbyć 2/3 kary w SDE. W przypadku multirecydywy nie dostaniesz dozoru zatem i przedterminowe zwolnienie z dozoru nie wchodzi w grę. [Przeczytaj jakiej jeszcze kary nie można odbyć w drodze dozoru elektronicznego >>]

Niestety warunkowego przedterminowego zwolnienia nie dostaniesz z zastępczej kary pozbawienia wolności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe.

Jakie są przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia z dozoru elektronicznego ?

Tak jak w przypadku „zwykłego” warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary ta i w przypadku warunkowego zwolnienia z dozoru elektronicznego sąd ocenia czy Twoja postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Co to wszystko oznacza?

  1. Twoja postawa, właściwości i warunki osobiste: czyli to czy zostałeś skazany pierwszy raz czy po raz kolejny. Czy udzielono Ci już warunkowego przedterminowego zwolnienia w czasie którego popełniłeś przestępstwo. Znaczenie ma też rodzaj przestępstwa czyli jakie naruszyłeś swoim czynem dobro chronione prawem tj. np. życie i zdrowie ludzkie,
  2. Okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary: okoliczności popełnienia przestępstwa są jeszcze raz ocenianie pod kontem pozytywnej prognozy kryminologicznej po opuszczeniu zakładu karnego. Zachowanie po popełnieniu przestępstwa jest ocenianie w zakresie zachowania w czasie odbywanie kary ale także wcześniej z czasu całego procesu karnego. Co do zachowanie w czasie odbywania kary to większe znaczenie ma zachowanie podczas przepustek i przerw w karze niż samo zachowanie w samym zakładzie karnym choć ono ma także duże znaczenie.

Sąd oceniając czy udzielić Ci warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary dozoru elektronicznego będzie oceniał jak się zachowywałeś w czasie dozoru i czy przestrzegałeś nałożonych na Ciebie obowiązków jakich musisz przestrzegać w czasie dozoru.

Okres próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu z dozoru elektronicznego

Co do zasady okres próby stanowi okres kary pozostały Ci do odbyciaNie może on być jednak krótszy niż dwa lata a dłuższy niż pięć lat.

Jeżeli chcesz skrócić odbywanie kary i wystąpić o warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego pomogę Ci z Twoim wnioskiem. Skontaktuj się.

*****

Może Cię także zainteresować.

Co się stanie jak zerwiesz bransoletę dozoru elektronicznego >>

Dozór elektroniczny jako ostatnia deska ratunku przed odsiadką >>

Kiedy można wystąpić z wnioskiem o dozór elektroniczny >>

Okres próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Daniel Anweiler        08 października 2017        Komentarze (0)

Warunkowe przedterminowe zwolnienieZ poprzednich wpisów już wiesz po jakim upływie odbywanej kary możesz starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz jakie okoliczności są bierze pod uwagę przy ocenie Twojej osoby co do warunkowego przedterminowego zwolnienia. Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest udzielane na okres próby w czasie którego może zostać ono odwołane.

Jaki jest okres próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu?

Co do zasady okres próby stanowi okres kary pozostały Ci do odbycia. Nie może on być jednak krótszy niż dwa lata a dłuższy niż pięć lat. W przypadku  multurecydywy okres próby nie może być krótszy niż trzy lata. W razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat. 

Co dalej z karą po upływie okresu próby?

Jeżeli warunkowego przedterminowego zwolnienia nie odwołano w okresie próby oraz sześć miesięcy po jej upływie to karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Spotkałem się z pytaniem ze strony moich klientów czy skoro mieli okres próby to ich wyrok ulegnie szybszemu zatarciu.

Nie. Zatarcie skazania pomimo okresu próby na warunkowym przedterminowym zwolnieniu następuje tak samo jakby się odbyło całą karę w więzieniu. Jeżeli Twój wyrok nie przekroczył 3 lat możesz starać się o zatarcie skazania na swój wniosek po upływie 5 lat od uznania kary za odbytą. Możesz skorzystać z mojego wniosku o zatarcie skazania.

Kiedy po odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia możesz starać się o kolejne. 

W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed odbyciem, po ponownym osadzeniu, przynajmniej roku kary pozbawienia wolności, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed odbyciem przynajmniej 5 lat kary.

Jeżeli udało się się uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary warto nie wracać do Zakładu Karnego bo o kolejne zwolnienie będzie bardzo trudno.

Jeżeli nie wiesz jak napisać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub potrzebujesz pomocy w jego napisaniu skontaktuj się.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wiesz już z poprzedniego wpisu ile kary musi upłynąć żebyś mógł starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Jednak jak wszystko na świecie nie jest tak, że jak odbędziesz połowę czy więcej kary to Cię z automatu na podstawie Twojego wniosku wypuszczą z Zakładu Karnego.

Oprócz przesłanek formalnych czyli czasu sąd ocenia jeszcze inne okoliczności.

Sąd ocenia czy Twoja postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Co to wszystko oznacza?

  1. Twoja postawa, właściwości i warunki osobiste: czyli to czy zostałeś skazany pierwszy raz czy po raz kolejny. Czy udzielono Ci już warunkowego przedterminowego zwolnienia w czasie którego popełniłeś przestępstwo. Znaczenie ma też rodzaj przestępstwa czyli jakie naruszyłeś swoim czynem dobro chronione prawem tj. np. życie i zdrowie ludzkie,
  2. Okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary: okoliczności popełnienia przestępstwa są jeszcze raz ocenianie pod kontem pozytywnej prognozy kryminologicznej po opuszczeniu zakładu karnego. Zachowanie po popełnieniu przestępstwa jest ocenianie w zakresie zachowania w czasie odbywanie kary ale także wcześniej z czasu całego procesu karnego. Co do zachowanie w czasie odbywania kary to większe znaczenie ma zachowanie podczas przepustek i przerw w karze niż samo zachowanie w samym zakładzie karnym choć ono ma także duże znaczenie.

Obecnie przyjmuje się, że nie można uzależniać warunkowego przedterminowego zwolnienia z tym czy naprawiłeś szkodę pokrzywdzonemu lub wywiązałeś się w pełni z innych nałożonych na Ciebie środków karych.

Sąd orzekając o Twoim warunkowym przedterminowym zwolnieniu bierze pod uwagę wszystkie wskazane okoliczności i dokonuje ich oceny decydując czy uzasadniają one zwolnienie Cię warunkowo z reszty kary.

Jeżeli chciałbyś złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie skontaktuj się. Pomogę Ci w ocenie sprawy i napisaniu wniosku.

*****

Może Cię zainteresować.

Przerwa w karze prac społecznych. >>

Różnice pomiędzy odroczeniem a przerwą w karze. >>

Przerwa, jeszcze jedna przerwa … >>