Terminy i wykonalność postanowień w postępowaniu wykonawczym

Daniel Anweiler        13 grudnia 2018        Komentarze (0)

Terminy i wykonalność w postępowaniu wykonawczymGdy zostaniesz skazany na wyrok bez zawieszenia albo sąd odwiesi Ci wyrok to co dalej? Składać wniosek o uzasadnienie postanowienia o zarządzeniu wykonania wyroku? Pisać od razu zażalenie? Czy musisz się stawić od razu do Zakładu Karnego?

Jeżeli skazano Cię na wyrok  bez zawieszenia to zgodnie z prawem wykonawczym wyrok podlega natychmiastowemu wykonaniu. Oznacza to, że dostaniesz w ciągu kilku lub kilkunastu dni wezwanie do stawienia się w Zakładzie Karnym w celu odbycia kary. Jeżeli zarządzono Ci wykonanie kary to będzie dokładnie tak samo. Postanowienie jest od razu wykonalne. Co zatem zrobić w obu przypadkach?

Skazanie na wyrok bez zawieszenia

Gdy skazano Cię na wyrok pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia możesz się zastanowić nad złożeniem wniosku o uzasadnienie a potem wnieść kasację. Niestety nie spowoduje to wstrzymania wykonania kary. Sąd może Cię wezwać do stawiennictwa a w niektórych przypadkach może nawet Cię doprowadzić bez wzywania do stawiennictwa. Po prostu przyjdzie po Ciebie Policja i zabierze do odbycia kary. Aby uniknąć takich zdarzeń możesz podjąć działanie.

Jeżeli Twój wyrok nie przekracza jednego roku i nie masz innych wyroków co w sumie daje razem jeden rok pozbawienia wolności to możesz złożyć wniosek o dozór elektroniczny. Co, jak i gdzie możesz przeczytać tutaj.

Jeżeli Twój wyrok przekracza jeden rok lub nie chcesz odbywać go w dozorze elektronicznym to możesz złożyć wniosek  odroczenie wykonania kary. Jako powody możesz wskazać względy osobiste, zdrowotne lub rodzinne. Więcej o odroczeniu przeczytasz tutaj.

W obu przypadkach musisz aby zatrzymać machinę sądu zmierzająca do wykonania kary złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary. Składa się go do sądu który będzie rozstrzygał o wykonaniu Twojej kary. Więcej o wstrzymaniu wykonania kary przeczytasz tutaj.

Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej

W przypadku „odwieszenia” Ci kary masz podobne możliwości jak wskazałem wyżej, ale to dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o zarządzeniu.  Musisz jednak pamiętać, że postanowienie o zarządzeniu wykonania kary choć nieprawomocne podlega od razu wykonaniu. Możesz więc dostać do domu wezwanie do stawienia się w Zakładzie Karnym albo przyjdą po Ciebie policjanci.

Co zrobić? 

Możesz złożyć zażalenie na postanowienie o zarządzeniu wykonania kary. Pamiętaj jednak, że bardzo ważnym jest aby złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary aby nie musieć skorzystać z „zaproszenia” do ZK.

Terminy do zażalenia w postępowaniu wykonawczym

Środkiem odwoławczym od postanowień jest zażalenie. Należy je wnieść w terminie 7 dni. Wnosi się je do sądu wyższej instancji czyli jak miałeś sprawę w sądzie rejonowym to do sądu okręgowego a jak w sądzie okręgowym to do sądu apelacyjnego. Tylko uwaga zażalenie wnosi się za pośrednictwem sądu który wydał Twoje orzeczenie czyli piszesz do sądu okręgowego ale zażalenie składasz (na biurze podawczym sądu lub wysyłasz pocztą) do sądu rejonowego albo piszesz do sądu apelacyjnego ale zażalenie składasz (na biurze podawczym sądu lub wysyłasz pocztą) do sądu okręgowego.

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni. Termin ten liczy się od daty wydania postanowienia na posiedzeniu. Gdy nie byłeś na posiedzeniu a zostałeś prawidłowo o nim powiadomiony to dostaniesz  na wskazany w aktach adres odpis postanowienia wraz z pouczeniem, że możesz się w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia pocztą do domu odwołać.

Jak prawidłowo należy liczyć termin 7 dni

Termin do złożenia zażalenia wynosi 7 dni. Nie jest to 7 dni roboczych tylko 7 dni kalendarzowych przy czym przy liczeniu terminu nie liczy się dnia w którym było wydanie albo doręczone postanowienie. Czyli np. jeżeli postanowienie zapadło w poniedziałek to zażalenie można wnieść do następnego poniedziałku. Gdy jednak ostatni dzień terminu wypada na dzień wolny od pracy czyli jakieś święto to zażalenie możesz złożyć następnego dnia wolnego. Czyli np. poniedziałek jest wolny, jak to było 12.11.2018, to zażalenie możesz złożyć dnia następnego.

*****

Photo by Deleece Cook on Unsplash

Co zrobić jak nie zgadasz się z orzeczeniem sądu wykonawczego

Daniel Anweiler        07 grudnia 2018        Komentarze (0)

zażalenie na postanowienieZdarza się, że w postępowaniu wykonawczym sąd wezwie Cię na posiedzenie. No i nie wiesz co zrobić. Iść czy nie iść na posiedzenie. O tym co można zrobić jak się dostanie zawiadomienie z sądu pisałem tutaj. Co zrobić jak pomimo, że byłeś lub napisałeś do sądu on wydał niekorzystną dla Ciebie decyzjęTrzeba się odwołać. Tylko jak to zrobić.

Zażalenie na postanowienie

Środkiem odwoławczym od postanowień sądu, czyli najczęstszej formy orzeczenia sądowego, jest zażalenie. Na początku trzeba zaznaczyć, że postanowienie w postępowaniu wykonawczym gdy jest nieprawomocne nie oznacza, że nie jest wykonalne jak np. zarządzenie wykonania kary. To znaczy, że możesz dostać „bilet” do stawienia się w Zakładzie Karnym. Jedynie sąd wydający orzeczenie może postanowić inaczej tj. wstrzymać wykonanie orzeczenia do czasu zakończenia postępowania. Nie zrobi tego raczej sam z siebie trzeba złożyć odpowiedni wniosek o wstrzymanie wykonania kary.

Wstrzymanie wykonania kary

Najlepiej wniosek o wstrzymanie wykonania kary złożyć już przy składaniu samego wniosku o odroczenie kary albo o dozór ale jak sprawa jest wszczęta z urzędu to najlepiej jak tylko się dowiesz o postępowaniu złożyć dobrze umotywowany wniosek o wstrzymanie wykonania kary.

Zażalenie – co, jak i kiedy

Środkiem odwoławczym od postanowień jest zażalenie. Należy je wnieść w terminie 7 dni. Wnosi się je do sądu wyższej instancji czyli jak miałeś sprawę w sądzie rejonowym to do sądu okręgowego a jak w sądzie okręgowym to do sądu apelacyjnego. Tylko uwaga zażalenie wnosi się za pośrednictwem sądu który wydał Twoje orzeczenie czyli piszesz do sądu okręgowego ale zażalenie składasz (na biurze podawczym sądu lub wysyłasz pocztą) do sądu rejonowego albo piszesz do sądu apelacyjnego ale zażalenie składasz (na biurze podawczym sądu lub wysyłasz pocztą) do sądu okręgowego.

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni. Termin ten liczy się od daty wydania postanowienia na posiedzeniu. Gdy nie byłeś na posiedzeniu a zostałeś prawidłowo o nim powiadomiony to dostaniesz  na wskazany w aktach adres odpis postanowienia wraz z pouczeniem, że możesz się w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia pocztą do domu odwołać.

Jak prawidłowo należy liczyć termin 7 dni

Termin do złożenia zażalenia wynosi 7 dni. Nie jest to 7 dni roboczych tylko 7 dni kalendarzowych przy czym przy liczeniu terminu nie liczy się dnia w którym było wydanie albo doręczone postanowienie. Czyli np. jeżeli postanowienie zapadło w poniedziałek to zażalenie można wnieść do następnego poniedziałku. Gdy jednak ostatni dzień terminu wypada na dzień wolny od pracy czyli jakieś święto to zażalenie możesz złożyć następnego dnia wolnego. Czyli np. poniedziałek jest wolny, jak to było 12.11.2018, to zażalenie możesz złożyć dnia następnego.

Co zrobić jak sąd nie zgodzi się na ponowne odrabianie prac społecznych

Daniel Anweiler        04 grudnia 2018        Komentarze (0)

Przerwa w odbywaniu dozoru elektronicznegoNiestety sąd nie przychylił się do Twojego wniosku i nie dał Ci szansy na odrobienie prac społecznych. Co teraz? Zostajesz z zastępczą karą pozbawienia wolności. No i co teraz można zrobić?

Odroczenie wykonania kary

Możesz złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności w związku z okolicznościami osobistymi czy zdrowotnymi dotyczącymi Ciebie lub Twojej rodziny. O odroczeniu możesz przeczytać tutaj.

Wniosek o dozór elektroniczny

Jeżeli Twoja zastępcza kara pozbawienia wolności nie przekracza roku możesz wystąpić o wyrażenie zgody na jej odbycie w drodze dozoru elektronicznego. Niestety nie każdą karę zastępczą odbędziesz w drodze dozoru elektronicznego. W drodze dozory nie odbędziesz zastępczej kary aresztu za wykroczenie oraz zastępczej kary pozbawienie wolności za wykroczenie skarbowe. O tym jak i gdzie wystąpić z wnioskiem o dozór możesz przeczytać tutaj.

Co zrobić na posiedzeniu o zamianę ograniczenia wolności na karę wiezienia

Daniel Anweiler        26 listopada 2018        Komentarze (0)

Dostajesz wezwanie z sądu. Posiedzenie w sprawie zamiany kary „odróbek” na karę zastępczą pozbawienia wolności. W pierwszej chwili myślisz o co chodzi. Może da się „wykupić” i po strachu. Siadasz wieczorem do kompa i sprawdzasz co o tym piszą w necie. Okazuje się, że nie można zapłacić bo zamiana na grzywnę nie jest już możliwa a potrącenie z umowy o pracę też za bardzo nie wchodzi w grę. Co zatem zrobić. Nie iść na posiedzenie. Coś napisać.

Nie.

Trzeba iść na posiedzenie. Wiele można zmienić na takim posiedzeniu. Oczywiście w zależności od okoliczności związanych ze sprawą (takie prawnicze zastrzeżenie, że nie zawsze się musi udać).

Poddanie się obowiązkom wynikającym z kary ograniczenia wolności.

Gdy niestety nie udało Ci się odpracować orzeczonej kary ograniczenia wolności to możesz przed posiedzeniem pisemnie lub na posiedzeniu ustnie do protokołu złożyć oświadczenie a potem potwierdzisz to na piśmie, że chcesz wykonywać karę ograniczenia wolności i poddasz się rygorom z nią związanym. Możesz z tej możliwości skorzystać tylko jeden raz.  Gdyby nie udało Ci się wykonać prac społecznych sąd nie da Ci już drugiej szansy.

Co w takim przypadku możesz przeczytać tutaj.

Uznanie kary za wykonaną.

Jeżeli odbyłeś już połowę kary ale nie udało Ci się odbyć reszty to w momencie wezwania do sądu na posiedzenie o zamianie kary możesz przed posiedzeniem na piśmie lub ustnie do protokołu złożyć wniosek o uznanie kary za wykonaną. Jest to tzw. warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary ograniczenia wolności. Oczywiście musiałeś wcześniej przestrzegać porządku prawnego.

Photo by Kevin Grieve on Unsplash

Anatomia przestępstwa 002

Daniel Anweiler        22 listopada 2018        Komentarze (0)

Anatomia przestępstwa 002Przestępstwo – co to jest to już wiesz z poprzedniego wpisu. No to teraz dalej z tą anatomią. Czy przestępstwo się dzieli na jakieś podgrupy? Tak, przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki. Czym się to różni od siebie i jakie ma to znaczenie dla sprawy i samego ciebie?

Rozróżnienie ma po pierwsze charakter formalny tzn. zbrodnia to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 lat w górę. Zbrodnię można popełnić tylko i wyłącznie umyślnie. Występek to przestępstwo zagrożone karą grzywny powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Ok, a czy są zatem czyny zabronione zagrożone karą poniżej 30 stawek dziennych lub karą ograniczenia wolności poniżej jednego miesiąca albo karą więzienia nie przekraczającą miesiąc. Tak, są to wykroczenia.

Zbrodnie od występków różni także to, że występek można popełnić także nieumyślnie. Różnice dotyczą też kwestii przedawnienia. W związku z tym, że zbrodnie zagrożone są cięższymi karami ich popełnienie przedawnia się dłużej.

Samo zagrożenie karą ma także znaczenie w przypadku nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Zatem to zagrożenie karą grożącą jest tym co rozróżnia zbrodnię od występku.

Photo by Clément H on Unsplash