Co dalej po złożeniu wniosku o SDE?

Daniel Anweiler        06 czerwca 2017        2 komentarze

Złożyłeś wniosek o odbycie kary w drodze dozoru elektronicznego. Masz w ręku potwierdzenie jego złożenia. I co dalej?

Podstawową kwestią jest złożenie do Sądu, który w pierwszej instancji wydał wyrok wobec Ciebie wniosku o wstrzymanie wykonania kary. Jeżeli tego wniosku nie złożysz to sąd I instancji nie będzie wiedział, że starasz się o dozór elektroniczny i nie wstrzyma wykonania Twojej kary. Prześle do Ciebie „bilet” do Zakładu Karnego a jak się nie stawisz to zarządzi doprowadzenie przez Policję. Nie jest to automatyczne, że sąd wstrzyma wykonanie kary ale w większości przypadków sąd karę wstrzymuje na czas rozpoznania wniosku o odbycie kary w drodze dozoru elektronicznego.

Po złożeniu wniosku dostaniesz do domu list od upoważnionego podmiotu dozorującego z informacją, że masz się umówić na sprawdzenie warunków technicznych umożliwiających odbywanie Ci kary w drodze dozoru elektronicznego. Należy od razu zadzwonić i jak najszybciej się umówić na wizytę pracowników technicznych.

Po sprawdzeniu warunków technicznych przyjdzie do Ciebie kurator na wywiad środowiskowy.

Potem dostaniesz wezwanie na posiedzenie sądu na którym będzie rozstrzygane czy możesz odbyć karę w drodze dozoru elektronicznego.

Przedawnienie wykonania kary

Daniel Anweiler                Komentarze (0)

Dzisiaj krótko. Zostałeś skazany na karę i teraz się zastanawiasz czy i kiedy przedawni się jej wykonanie. Otóż zgodnie z art. 103 kodeksu karnego nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

1) 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą;

2) 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat;

3) 10 – w razie skazania na inną karę.

2.  Przepis ten stosuje się odpowiednio do środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku.

Wymiar sprawiedliwości niestety o Tobie nie zapomni i musisz się liczyć z tym, że prędzej czy późnij zgłoszą się do Ciebie w celu odbycia kary.

Jeżeli chcesz uniknąć niespodziewanych wizyt Policji i doprowadzania do zakładu karnego zapraszam Cię do skontaktowania się ze mną.

 

Sąd nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących i skazał Cię na karę bezwzględną pozbawienia wolności. Wszystko teraz odbywa się tak szybko. Do domu dostajesz tzw. „bilet” i musisz się stawić za 2 tygodnie w Zakładzie Karnym do odbycia kary.

Co tu teraz zrobić?

Jeżeli Twoja kara jest nie większa niż 1 rok pozbawienia wolności to możesz złożyć wniosek o odbycie kary w drodze dozoru elektronicznego. Jest to jeden z warunków aby sąd udzielił Ci zgody na sde.

Przy złożeniu wniosku pamiętaj, żeby złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary.

Sąd oceni czy udzielenie Ci zgody na sde spełni cele kary oraz czy spełniasz warunki do tego, że odbycie kary w drodze sde spełni cele kary wobec Ciebie.

Ważne jest, żeby we wniosku podać, że pracujesz i jaki jest harmonogram Twojej pracy. Musisz też załączyć zgody dorosłych domowników na odbywanie przez Ciebie kary w drodze dozoru elektronicznego.

Wniosek składasz w Sądzie Okręgowym w Wydziel Penitencjarnym i teraz pozostaje czekać.

Jeżeli chcesz skorzystać z mojej pomocy przy przygotowaniu oraz poprowadzeniu całego postępowania skontaktuj się ze mną.

Prawidłowy adres do doręczeń

Daniel Anweiler        02 czerwca 2017        Komentarze (1)

W wielu sprawach wykonawczych spotykam się na samym początku z informacją od klienta, że nic w sprawie nie wiedział a tu nagle Policja i wezwania kierowane na stary adres z przed przeprowadzki.

Czy masz obowiązek informowania sądu o każdej zmianie adresu nawet po prawomocnym wyroku? Odpowiedź jest jedna. TAK!

Nie tylko z powodu, że tak wymaga prawo ale także dla własnego bezpieczeństwa.

Co może się stać jak nie podasz do sądu nowego adresu do korespondencji po uprawomocnieniu się wyroku?

Sąd prześle na stary adres całą korespondencję i będzie uważał, zgodnie z prawem, że jest doręczona prawidłowo.

Co może się stać jak nie odbierzesz korespondencji z sądu wykonawczego.

Nie będziesz wiedzieć gdzie i do kiedy masz zapłacić grzywnę. Nie zapłacenie w terminie może spowodować, że sąd zamieni Ci grzywnę na karę zastępczą ograniczenia wolności albo nawet pozbawienia wolności. Może też w związku z niezapłaceniem przez Ciebie grzywny może zarządzić wykonanie zawieszonej kary.

Jeżeli nie poinformujesz sądu o zmianie adresu to nie dowiesz się gdzie i kiedy masz się stawić do odbycia kary. Może to skutkować przymusowym doprowadzeniem do Zakładu Karnego co nigdy nie jest miłe a można tego przecież uniknąć.

Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji skontaktuj się a postaram Ci się pomóc wyjść z problemów.

Zmiana postanowienia Sądu wykonawczego

Daniel Anweiler                Komentarze (0)

Pan Jan dostał karę więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę i obowiązek naprawienia szkody. Wszystko pięknie, ładnie wystarczy wpłacić spokojnie grzywnę oraz naprawić szkodę i wszystko będzie w porządku.

Niestety Pan Jan wyjechał za granicę, nie odebrał pisma wzywającego do zapłaty z sądu i jakoś zapomniał o naprawieniu szkody. Potem się przeprowadził i nie podał nowego adresu do sądu, przecież sprawa się już zakończyła. Ku jego zdziwieniu pod nowym adresem zjawiła się rano Policja i „zaprosiła” Pana Jana do odbycia odwieszonej kary. Na nic nie pomogły tłumaczenia, że przecież o niczym nie wiedział, nikt go nie poinformował przecież by wszystko wyjaśnił.

Czy w tej sprawie Pan Jan jest na straconej pozycji. Czy musi swoje odsiedzieć i już? Czy też jest jakieś wyjście z tego problemu?

Otóż wyjście jest i to dość proste. Sąd wykonawczy może w każdej chwili zmienić swoje wcześniejsze postanowienie o zarządzeniu wykonania kary.

Jak do tego doprowadzić. Przede wszystkim trzeba ustalić ile jest do zapłacenia grzywny oraz jak wielki jest obowiązek naprawienia szkody i komu oraz gdzie trzeba dokładnie wpłacić.

Potem jest w sumie najtrudniejsze. Kto ma wpłacić to wszystko skoro Pan Jan jest w Zakładzie Karnym. O tym kto może wpłacić za skazanego grzywnę pisałem tutaj.

Po tym jak grzywna została wpłacona i szkoda naprawiona należy złożyć wniosek o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania kary. Do wniosku trzeba dołączyć potwierdzenia wpłacenia grzywny oraz naprawienia szkody. Sąd wniosek rozpozna na posiedzeniu niejawnym i zdecyduje czy zmienić swoje wcześniejsze postanowienie.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twojej rodziny jest w podobnej sytuacji co Pan Jan skontaktuj się ze mną pomogę Ci rozwiązać sprawę jak najlepiej się da.